Steenstrupsgate 7

Vårt firma takker for tilliten ved å ha inngått avtale med Borettslaget Steenstrupsgate 7 om rehabilitering av tak og fasader. Prosjektet omfatter bytting av tak og utbedring og maling av fasader. Oppstart i mai og planlagt ferdigstillelse i slutten av juli 2023.

Vi starter opp igjen på gatefasaden mandag 7. august. I august og starten av september vil vi arbeide med å legge ny puss på veggene og bygge opp trekninger. Dette arbeidet har blitt mer omfattende enn først planlagt og strekker derfor ut i tid. Mens vi driver med dette arbeidet må vinduer være tildekket til pga fare for riper i glass fra mørtelsøl. Så fort det er mulig vil vi fjerne tildekking. Etter at pussing er ferdig skal vinduer males. Maling av vinduer vil foregå i midten av september frem til vi tar ned stilas i slutten av september.

Onsdag 12. juni starter vi med vasking av gatefasaden. Vi skal vaske den med malingsfjerner og det er derfor svært viktig at vinduer er lukket fra onsdag morgen kl 0700. Vasking vil ta et par dager. Etter vasking vil vi startet arbeidet med utbedring av fasaden. Dette innebærer pigging av mur og det vil bli en del støy i den perioden. Vi varsler tidspunkt for oppstart pigging næmere.

Vi starter med vasking av fasaden i bakgård torsdag 8. juni. Det betyr at balkonger må være ryddet innen den tid. Dette arbeidet vil ta 1-2 dager. Etter at vi har vasket skal vi uken etter male fasaden. Det vil bli noe tildekking av vinduer i denne perioden.

Takarbeidet starter i dag 15. mai 23.

Abonnér på meldinger fra prosjektet

ARBEIDSTID

Arbeidene våre vil normalt starte kl. 07 hver morgen og avsluttes senest kl. 17.00 på ettermiddagen. I perioder vil det være arbeid på lørdager fra kl. 09.00 til kl. 15.00. Ved arbeider utenfor disse tidene vil vi varsle spesielt om dette. Dette vil vanligvis skje til beboere på e-post og / eller ved oppslag på inngangsdører.

UØNSKEDE HENDELSER

Vårt mål er at arbeidene skal gå uten uønskede hendelser. Om det likevel er noe du reagerer på eller om det er hendelser du mener burde vært unngått, setter vi stor pris på om du sier ifra. Gi vår prosjektleder beskjed via e-posten under så vil vi svare så fort vi kan. Om det er hendelser av akutt karakter ber vi deg om å ringe eller gi beskjed til en av våre arbeidere

SIKKERHET

Det skal være sikkert å oppholde seg ved våre byggeplasser. For å opprettholde sikkerheten er vi avhengig av at dere som beboere følger noen retningslinjer:
  • ikke gå på innsiden av sperringer
  • ikke beveg dere på innsiden av stillasduk eller under stillaser. Unntaket er ved innganger der det er lagt til rette for at man skal kunne gå inn og ut av bygget.
  • ved vareleveranser eller opp- og nedrigg ønsker vi at dere følger de henvisninger våre folk gir. I slike tilfeller trenger vi en noe større sikkerhetssone rundt arbeidene.
Her finner du en oversikt over stillaser, brakker og containere - Riggplan 

HENVENDELSER

Dersom dere har spørsmål til oss om gjennomføringen av prosjektet, er dere velkomne til å ta kontakt med våre prosjektledere. Den ansvarlige prosjektlederen for prosjektet er listet under.

FREMDRIFTSPLAN OG ANNEN INFORMASJON

Fremdriftsplan finner du her

Kontaktpersoner

Eirik
Thorsrud

Front Entreprenør
Prosjektleder

984 39698
eirik@frontent.no

ikon for kalender
Tidsrom

15.05.2023 ⟶