Dalsbergstien 10

Vårt firma takker for tilliten ved å ha inngått avtale med Sameiet Dalsbergstien 10 , om utvendige tak og fasadearbeider høsten 2021. Arbeidene omfatter i hovedtrekk omlegging av nytt hovedtak og karnapper, samt arbeider på takterrasser. Både gatefasade og bakgård skal vaskes og males opp i samme farger som i dag. Arbeidene starter i uke 34 , og hele prosjektet ferdigstilles i uke 48.

Vinduer er forsinket pga korona hos leverandør og vil per dags dato bli levert 19. jan. Det gjelder de 13 antikvariske vinduene i bakgård og alle vinduer til loftsleilighetene. Nye varsler blir hengt opp på ytterdører. Vi beklager ulempen det måtte medføre.

Fra og med onsdag 22. desember kan dere igjen fyre i peis eller ovner.

Vinduer er forsinket og vil bli levert i uke 2 på nyåret. Det gjelder de 13 antikvariske vinduene i bakgård og alle vinduer til loftsleilighetene. Det blir varslet på inngangsdører og på denne siden en ukes tid før montering begynner.

Det varsles om spesielt støyende arbeider neste uke, 22-24. sept. Vi planlegger å pigge terrassegulvene til loftsleilighetene de dagene og det vil høres godt i hele bygget.

Vi vil tirsdag 31. august starte med å rive piper. Det blir derfor fyringsforbud frem til nye piper er murt opp igjen. Det varsles nærmere når nye piper er klare.

Abonnér på meldinger fra prosjektet

ARBEIDSTID

Arbeidene våre vil normalt starte kl 07 hver morgen og avsluttes kl 17.00 på ettermiddagen. Ved arbeider utenfor disse tidene vil vi varsle spesielt om dette. Dette vil vanligvis skje til beboere på e-post og / eller ved oppslag på inngangsdører.

UØNSKEDE HENDELSER

Vårt mål er at arbeidene skal gå uten uønskede hendelser. Om det likevel er noe du reagerer på eller om det er hendelser du mener burde vært unngått, setter vi stor pris på om du sier ifra. Gi vår prosjektleder beskjed via e-posten under så vil vi svare så fort vi kan. Om det er hendelser av akutt karakter ber vi deg om å ringe eller gi beskjed til en av våre arbeidere

SIKKERHET

Det skal være sikkert å oppholde seg ved en av våre byggeplasser. For å opprettholde sikkerheten er vi avhengig av at dere som beboere følger noen retningslinjer:
  • ikke gå på innsiden av sperringer
  • ikke beveg dere på innsiden av stillasduk eller under stillaser. Unntaket er ved innganger der det er lagt til rette for at man skal kunne gå inn og ut av bygget.
  • ved vareleveranser eller opp- og nedrigg ønsker vi at dere følger de henvisninger våre folk gir. I slike tilfeller trenger vi en noe større sikkerhetssone rundt arbeidene.

HENVENDELSER

Dersom dere har spørsmål til oss om gjennomføringen av prosjektet, er dere velkomne til å ta kontakt med våre prosjektledere. Den ansvarlige prosjektlederen for prosjektet er listet under. For generelle henvendelser kan dere ta kontakt via kontaktskjemaet på denne siden.

FREMDRIFTSPLAN

Fremdriftsplan Dalsbergstien

Kontaktpersoner

Eirik
Thorsrud

Front Entreprenør
Prosjektleder

984 39698
eirik@frontent.no

Nils
Berg

Daglig leder
Front Entreprenør

+47 905 70 433
nils@frontent.no

ikon for kalender
Tidsrom