Heimdalsgata 34

Front Entreprenør starter i disse dager rehabiliteringen av borettslaget Heimdalsgata 34. Arbeidene omfatter nedhugging av gammel puss, oppbygging av nytt puss system, samt maling av dette. Alle vinduer skal også skiftes ut, og samtlige piper over tak skal mures om.

Vi kommer å starter demontering av stillaser mot gaten i morgen. Det skal utføres noen mindre flikk reparasjoner av maling og fug, det blir gjort fra liftbil en dag i neste uke da det er meldt varmegrader.

Vi er i gang i første leilighet med vindusutbytting. Vi starter på toppen og går nedover. Normalt sett 1-2 dager per leilighet. Alle får et eget ark med varsel om oppstarts tidspunkt på sin egen inngangsdør minimum 2 dager før oppstart i leiligheten. Så hvis dere ikke har fått varsel kommer vi ikke neste dag. På arket dere får levert på inngangsdøren står det også litt info om tildekking og et tilbakemeldingsskjema.

Vi har satt ut plast og tape i dør-portalen. Dette er det bare å forsyne seg av. Det er lurt å dekke til i leiligheten før vi kommer å bytter vinduer, da det blir en del støv fra arbeidet.

Da er pipene over tak ferdige så nå kan dere fyre i ildstedene igjen.

Det har kommet oppdaterte fremdriftsplaner, se under fremdriftsplan.

Fra Mandag 11.10.2021 er det fyringsforbud i alle pipene. Fyringsforbudet varer til det blir gitt ny beskjed. Sannsynligvis ca 2 uker.

Grunnet meldt regnvær hele denne uken utsettes arbeidene med riving og muring av piper på tak i første omgang en uke. Det vil bli fyringsforbud fra midten av uke 40. Dette blir varslet mer nøyaktig litt senere.

På mandag skal vi høytrykk-spyle fasaden mot Heimdalsgata. Det kan ved noen tilfeller komme noen vanndråper gjennom vinduene hvis pakningene på vinduene er dårlige. Ikke store mengder men det kan dryppe noe ned på blomsterbrettet. Vinduene skal uansett byttes men det kan være lurt om beboerne tar en titt på innsiden av vinduene i løpet av mandag og tørker opp hvis det eventuelt har kommet inn noe vann.

Det blir en del støyende og støvende arbeid de neste ukene, så det er stor anbefaling å holde vinduene igjen.

Varsel om kontrollmåling av vinduer: Front Entreprenør har engasjert Palmgren til utskifting av vinduer i Heimdalsgata 34. I forbindelse med planlegging av prosjektet er det nødvendig med tilgang inn i de pårørte leiligheter for å kontrollere mål på vinduer, utforinger og gerikter. Det vil bli kontrollmålt Fredag 27.08.2021. i tidsrommet kl. 07.30 til ca. 10.30. Kontrollmålingen foregår fra toppen og nedover i hver oppgang og vi starter i oppgang A. og tar ca. 5-10 minutter i hver leilighet. Vi kommer innom i alle leilighetene. Vi ber dere akseptere oppsatt tidsplan og at dere tilpasser dere dette. For at vi skal ha kontroll på oppmålingen, må vi ta det i denne rekkefølgen og derfor ikke hoppe frem og tilbake. Da det i denne fase er en absolutt nødvendighet med fokus på selve kontrollmålingen, ber vi om at det under kontrollmålingen ikke stilles unødvendig spørsmål. Detaljert informasjon og fremdriftsplan blir medelt i god tid før oppstart. Vi ser frem til et hyggelig samarbeid. Med vennlig hilsen Palmgren AS Benjamin Effersø e- mail: be@palmgren.no

På mandag blir stillasen dekket med en hvit presenning mot gaten. Dette vil medføre at man ikke får utsyn fra vinduene på gatesiden.

Abonnér på meldinger fra prosjektet

ARBEIDSTID

Arbeidene våre vil normalt starte kl 07 hver morgen og avsluttes kl 17.00 på ettermiddagen. Ved arbeider utenfor disse tidene vil vi varsle spesielt om dette. Dette vil vanligvis skje til beboere på e-post og / eller ved oppslag på inngangsdører.

UØNSKEDE HENDELSER

Vårt mål er at arbeidene skal gå uten uønskede hendelser. Om det likevel er noe du reagerer på eller om det er hendelser du mener burde vært unngått, setter vi stor pris på om du sier ifra. Gi vår prosjektleder beskjed via e-posten under så vil vi svare så fort vi kan. Om det er hendelser av akutt karakter ber vi deg om å ringe eller gi beskjed til en av våre arbeidere

SIKKERHET

Det skal være sikkert å oppholde seg ved en av våre byggeplasser. For å opprettholde sikkerheten er vi avhengig av at dere som beboere følger noen retningslinjer:
  • ikke gå på innsiden av sperringer
  • ikke beveg dere på innsiden av stillasduk eller under stillaser. Unntaket er ved innganger der det er lagt til rette for at man skal kunne gå inn og ut av bygget.
  • ved vareleveranser eller opp- og nedrigg ønsker vi at dere følger de henvisninger våre folk gir. I slike tilfeller trenger vi en noe større sikkerhetssone rundt arbeidene.

HENVENDELSER

Dersom dere har spørsmål til oss om gjennomføringen av prosjektet, er dere velkomne til å ta kontakt med våre prosjektledere. Den ansvarlige prosjektlederen for prosjektet er listet under. For generelle henvendelser kan dere ta kontakt via kontaktskjemaet på denne siden.

FREMDRIFTSPLAN

                                                     Oppdatert Fremdriftsplan Utskifting Av Vinduer Palmgren.

Kontaktpersoner

Ståle
Fenstad

Front Entreprenør
Prosjektleder

458 37 698
stale@frontent.no

Nils
Berg

Daglig leder
Front Entreprenør

+47 905 70 433
nils@frontent.no

ikon for kalender
Tidsrom

09.08.2021 ⟶ 07.11.2021