Lillestrøm Brygge Borettslag

Vårt firma takker for tilliten ved å ha inngått avtale med Lillestrøm Brygge Borettslag om rehabilitering av fasader. Prosjektet omfatter utbedring av utvendige pussede flater samt maling av utvendige fasader, vinduer og dører. Oppstart 28.03.23 og planlagt ferdigstillelse oktober 2023.

Vi starter stilasemontering ved pussede fasader og fasader med rød/brun panel, i midten av uke 34. Det vil være noe sporadisk støy ved innfesting av stillasene til veggene. I etterkant vil persienner/markiser bli demontert så vi kommer til. Disse blir montert tilbake når vi er ferdig.

Vi starter med maling av rød/brun panel, vindu og balkongdører i Dampsagveien 11 fra onsdag 9 August. Gjelder ikke underetasjen som allerede pågår. Vindu og dører males i lukket tilstand så vi ber om at de holdes lukket mens vi jobber på balkongen. Vi ber om at alle eiendeler ryddes bort. Hvis det er eieneler som ikke kan fjernes fra balkongen ber vi om at de settes inn mot gjerdet så vi har plass til å jobbe med veggene. Hvis det er gjenstander som står på balkongene er det på eiers eget ansvar i tilfelle skade.

Vi starter stillasbygging ved alle balkonger og på vegg ned mot elva til og fra onsdag i uke 32. Vi ber om at eiendeler på terrassene i nederste etasje ryddes så vi får plass til å montere stillaser foran pusset vegg og vegg med rød panel. Vi demonterer i forbindelse med dette markiser som er i veien for jobben som skal gjøres. Disse monteres tilbake når veggen er ferdig.

Vi har måttet revidere fremdriften vår for Dampsagveien 7. Dels grunnet noe begrenset bemanning gjennom juli og for at balkongene skal kunne benyttes lengst mulig. Vi utsetter derfor stilasebygging ved alle balkonger og på vegg ned mot elva til uke 32. Vi ber om at eiendeler på terrassene i nederste etasje ryddes så vi får plass til å montere stillaser foran pusset vegg. Det vil bli jobbet i de stillasene som fra før er montert i Dampsageveien 7 gjennom juli. Maling av rød/brun panel, vindu og balkongdører på inntrukne balkonger går i gang i uke 33. Vindu og dører males i lukket tilstand så vi ber om at de holdes lukket mens vi jobber på balkongen. Vi ber om at alle eiendeler på balkongene ryddes bort til uke 33. Hvis det er eiendeler som ikke kan fjernes fra balkongen ber vi om at de settes inn mot rekkverket så vi har plass til å jobbe med veggene. Hvis det er gjenstander som står igjen på balkongene er det på eiers eget ansvar i tilfelle skade. Ved spørsmål: Kontakt Ståle Fenstad fortrinnsvis på Epost: stale@frontent.no eller (458 37 698) hos Front Entreprenør AS ved evt. spørsmål. Telefon tid: 07:30 til 15:30

Vi starter med maling av rød/brun panel, vindu og balkongdører i Dampsagveien 9 fra torsdag 15 juni. Gjelder alle inntrukne balkonger med rød/brun panel retning Nitelva i Dampsagveien 9. Vindu og dører males i lukket tilstand så vi ber om at de holdes lukket mens vi jobber på balkongen. Vi ber om at alle eiendeler ryddes bort. Hvis det er eiendeler som ikke kan fjernes fra balkongen ber vi om at de settes inn mot gjerdet så vi har plass til å jobbe med veggene. Hvis det er gjenstander som står på balkongene er det på eiers eget ansvar i tilfelle skade.

Alle balkongdører der vi utfører arbeider på utsiden vil bli stengt for bruk frem til arbeidet er ferdig. Det vil bli mulig å åpne dørene noe for lufting.

Fremdriftsplanen er revidert pr. 10. mai 2023.

Front Entreprenør minner om at det ikke er adgang til å gå ut på stillasene der de franske balkongene er fjernet midlertidig. Dørene skal kun benyttes som rømningsvei.

Abonnér på meldinger fra prosjektet

ARBEIDSTID

Arbeidene våre vil normalt starte kl. 07 hver morgen og avsluttes senest kl. 17.00 på ettermiddagen. I perioder vil det være arbeid på lørdager fra kl. 09.00 til kl. 15.00. Ved arbeider utenfor disse tidene vil vi varsle spesielt om dette. Dette vil vanligvis skje til beboere på e-post og / eller ved oppslag på inngangsdører.

UØNSKEDE HENDELSER

Vårt mål er at arbeidene skal gå uten uønskede hendelser. Om det likevel er noe du reagerer på eller om det er hendelser du mener burde vært unngått, setter vi stor pris på om du sier ifra. Gi vår prosjektleder beskjed via e-posten under så vil vi svare så fort vi kan. Om det er hendelser av akutt karakter ber vi deg om å ringe eller gi beskjed til en av våre arbeidere

SIKKERHET

Det skal være sikkert å oppholde seg ved våre byggeplasser. For å opprettholde sikkerheten er vi avhengig av at dere som beboere følger noen retningslinjer:
  • ikke gå på innsiden av sperringer
  • ikke beveg dere på innsiden av stillasduk eller under stillaser. Unntaket er ved innganger der det er lagt til rette for at man skal kunne gå inn og ut av bygget.
  • ved vareleveranser eller opp- og nedrigg ønsker vi at dere følger de henvisninger våre folk gir. I slike tilfeller trenger vi en noe større sikkerhetssone rundt arbeidene.
Her finner du en oversikt over stillaser, brakker og containere - Riggplan 

HENVENDELSER

Dersom dere har spørsmål til oss om gjennomføringen av prosjektet, er dere velkomne til å ta kontakt med våre prosjektledere. Den ansvarlige prosjektlederen for prosjektet er listet under.

FREMDRIFTSPLAN OG ANNEN INFORMASJON

Fremdriftsplan finner du her  

Kontaktpersoner

Ståle
Fenstad

Front Entreprenør
Prosjektleder

458 37 698
stale@frontent.no

ikon for kalender
Tidsrom

14.04.2023 ⟶ 31.10.2023