Rehabilitering av fasader og tak.

Vi er stolte over at dere har valgt oss til å utføre arbeider på deres bygg. I den perioden prosjektet varer er vi klar over at våre arbeider vil være til en viss ulempe for dere, men håper at vi skal greie å være til så lite bry som mulig.

Arbeidene med kuppel på taket av Ole Jacob Brochs gate 5 er straks ferdig. Det gjenstår noen detaljer per i dag men vi håper å ha dette ferdig i løpet av morgendagen slik at vi kan starte å demontere stillasene. Det er noen dager bak forespeilet, men vi ber om forståelse for dette da det er et meget teknisk krevende arbeid som det er vanskelig å beregne tidsbruken på. Det ser da ut til å pågå demontering av stillaser og opprydding fra førstkommende fredag/lørdag til og med onsdag 31.mars. Hvis det blir veldig mye regn på lørdag kan det hende vi ikke kan jobbe på taket da av sikkerhetsmessige grunner, men vi satser uansett på å bli ferdig i løpet av onsdag 31 mars.

Vi har dessverre fått noen ekstra utfordringer nå denne uken. Vi har 1 mann syk med Covid19 og 4 andre i karantene som har vært nærkontakter. Disse har ikke hatt kontakt med resten som er på byggeplassen her og vi følger det opp ihht de reglene som er med testing og karantene/isolasjon. Alle disse er blikkenslagere og det får noen konsekvenser for fremdriften på taket i Ole Jacob Brochs Gate 7. Da vi ikke får gjort ferdig beslagsarbeider her nå før jul må stillasene stå til siste halvdel av januar. Stillasene vil bli ryddet og vi fjerner alle materialer som evt er overflødig. Videre i EH 2 og AH 8 vil takarbeidet fortsette gjennom januar og litt inn i februar. Hvis vi har ok værforhold på nyåret ser vi for oss og kunne ha tatt ned alle stillaser i siste del av februar.

Vi vil utføre sandblåsing og pigging av puss på sokler og vegger i Armauer Hanssens gate 8. Vinduer og ventiler vil bli tildekket. Vi ber om at beboerne lukker vinduene sine og eventuelle ventiler. Vi tar veggen med portal mot AH 6 på fredag 13.11 og fortsetter med veggene mot bakgården fra lørdag 14.11. På lørdag vil det bare være tildekking som pågår. Deretter vil vi ta veggene mot veien. Totalt vil dette ta ca 1,5 uke. Når dette er ferdig er vi ferdig med sandblåsingen på dette prosjektet.

Duken på stillasen i OJB 5 vil bli tatt av i løpet av morgendagen. Demontering av stillaser vil fortsette i slutten av denne uken.

Her er en enkel informasjon om hvilke arbeider som vil pågå de neste ukene. Ole Jacob Brochs Gate nr 5: Vi legger takstein på takflaten mot gaten, pusser ferdig fasaden mot gaten, kompletterer blikk og malingsarbeider. Stillasene vil bli tatt ned inn mot bakgården først. Det pågår en søknadsprosess med tanke på omlegging av takkuppel og hvis det blir besluttet å bygge ny kuppel vil det bli stående igjen noen seksjoner stillas for tilgang og sikring av disse arbeidene på begge langsider av bygget. Ole Jacob Brochs gate 7 og 9: Det vil i ukene framover pågå arbeider med både omlegging av tak og pussing av fasader. Eugene Hanssens gate 2: Det blir sandblåsing av vegger mot gaten denne og neste uke. Veggene mot bakgården vil bli sandblåst deretter. Varsel om oppstart av dette vil bli hengt på inngangsdøren. Det vil bli muring av piper, takarbeider og arbeider med fasade her nå framover. Armauer Hansens Gate 8: Det blir startet med stillasmontering i løpet av et par dager.

Vi sandblåser fra i dag Ole Jacob Brochs gate 7 mot gaten. Vi tar også med Sandblåsing av Ole Jacob Brochs Gate 9 mot gaten frem til utvendig hjørne nå i denne omgangen. Resten av nr 9 mot gaten vil bli tatt deretter om ca 1- 1,5 uke.

Det vil også denne uken være støyende arbeider i Ole Jacob Brochs gate 5 og 7. Det gjelder sandblåsing og pigging av vegger. Rett etter sandblåsingen vil vi følge på med vasking, pussing og maling av vegger. Vinduene vil være tildekket til dette er ferdig.

Det vil i de kommende ukene være arbeid med sandblåsing og vasking av vegger som pågår nesten hver dag. Dette gjelder i Ole Jacob Brochs gate 5 , 7 og 9. Det er viktig at beboerne lukker vinduer og ventiler innvendig. Det gjelder der vi sandblåser men også ellers i borettslaget da det blåser en del støv ut fra området vi sandblåser. Det kan komme noe støv/fukt inn på bod-arealene ved sandblåsingen. Vi anbefaler å dekke til i boder og unngå å plassere gjenstander som er sensitive mot fukt inntil ytterveggen. Det vil fortsatt være mye støy i forbindelse med disse arbeidene. Det vil bli jobbet med pussing av vegger rett etter sandblåsing og vasking er utført. Tildekking på vinduer blir stående på til pussarbeidene er ferdig men vi tar det av så fort det er forsvarlig. I Ole Jacob Brochs gate 5 og 7 vil det være full drift med takarbeider de neste ukene. Alle grunnmurer der det har vært stillaser frem til Ole Jacob Brochs gate 3 vil bli pusset i løpet av denne og neste uke. Disse grunnmurene skal deretter males. De gjenstående stillasene i Ole Jacob Brochs gate 1 og 3 vil bli påbegynt demontert på førstkommende torsdag. Det vil ta ca 2 å demontere alt.

Pussing og maling av sokkelmurer fra Armauer Hansens gate 6 til Ole Jacob Brochs gate 3 vil bli utført nå i ukene framover. Pussing blir utført først, så må veggen tørke ut i ca 2 uker og deretter blir det malt. Malingarbeidet er avhengig av temperatur men vi vil utføre det så lenge det er mulig utover høsten.

Det blir 10 dager stans/utsettelse på arbeidene med sandblåsing og pussing av vegger i Ole Jacob Brochs gate 5 og 7. Tildekking på vinduer vil bli fjernet nå og det blir satt tilbake igjen når sandblåsing/pussing starter opp igjen.

Ole Jacob Brochs gate 3. Sandblåsingen vil fortsette i 2-3 dager. Vi starter sandblåsing i Ole Jacob Brochs Gate 5 mot bakgården 20.8. Første 2 dagene blir tildekking og forberedelser også starter vi sandblåsing deretter. Det er viktig at beboerne lukker vinduer og ventiler innvendig. Det gjelder der vi sandblåser men også ellers i borettslaget da det blåser en del støv ut fra området vi sandblåser. Det kan komme noe støv/fukt inn på bod-arealene ved sandblåsingen. Vi anbefaler å dekke til i boder og unngå å plassere gjenstander som er sensitive mot fukt inntil ytterveggen.

Vi er noen dager senere enn varslet med demontering av stillaser på Armauer Hansens gate 2. Resterende stillaser der vil bli påbegynt demontert på førstkommende onsdag, og vi håper å ha det ferdig i løpet av uken. Når Armauer Hansens gate 2 er ferdig vil vi fortsette med demontering nedover General Birchs gate 7. I General Birchs gate 7 ser det per nå ut om vi er i rute ihht det som er varslet i fremdriftsplanen nederst på denne siden.

I løpet av uke 32 vil det bli startet med stillasarbeider i Ole Jacob Brochs gate 7.

Vi starter med sandblåsing i Ole Jacob Brochs gate 1 og 3 mot gaten 6.8. Siden mot General Birchs gate vil bli tatt først deretter langsiden mot Ole Jacob Brochs gate. Vinduer og ventiler vil være tildekket. Vi ber om at beboerne lukker vinduene sine og eventuelle ventiler innvendig. Det vil ikke bli utført sandblåsing på lørdager. Det kan komme noe støv/fukt inn på bodarealet på loftet ved sandblåsingen. Vi anbefaler å dekke til i boder og unngå å plassere gjenstander som er sensitive mot fukt inntil ytterveggen.

Fremdriftsplanen på denne siden er noe revidert og oppdatert med flere aktiviteter.

Veggene i Armauer Hansens gate 2 vil bli pusset i løpet av de neste 7-8 dagene. For leiligheter som ikke er gjennomgående kommer vi til å etterstrebe å ha tildekkede vinduer i kortest mulig periode. Disse leilighetene vil få tildekket sine vinduer på innenfor tidsrommet torsdag-lørdag denne uken. Eventuelle endringer på dette vil bli varslet her.

Vegger i Ole Jacob Brochs gate vil starte i morgen 23.6 og vil pågå ut uken. Gjelder vegger mot bakgården. Det vil bli støy i bakgården og en del støv i lufta av dette arbeidet. Støy fra pigging av grunnmur i samme adresse vil også pågå ut denne uken.

De neste to dagene vil fasader i Armauer Hansens gate 2 mot gaten bli vasket, og vi må pigge bort noen betongfelter på fasaden. Dette kan medføre noe støy. Pigging vil bare være kortere perioder. Vi ber om at beboerne lukker vinduer mot gaten i tidsrommet 0700-1630.

Det blir nå fjernet tildekking på ganske mange vinduer i AH2. Vi kan foreløpig ikke fjerne tildekking på alle vinduer men vi tar av på de som det er forsvarlig. Vi vil påpeke at det fortsatt er mye støv i stillasen og luften av utført og pågående sandblåsing i neste oppgang. Lufting skjer på beboers eget ansvar. Vi anbefaler å ikke benytte vifter som suger luft inn i leilighetene foreløpig. Stillaser og vegger vil bli spylt på førstkommende torsdag så det vil redusere mengden støv noe.

Fremdriftsplanen på denne siden er oppdatert. Demontering av stillaser vil foregå kontinuerlig framover, og vi vil prøve å få innvendig side mot bakgård demontert så raskt det lar seg gjøre. Innvendig side mot bakgård vil bli demontert i følgende rekkefølge. Armauer Hansens gate 4 - Armauer Hansens gate 2 - General Birchs gate 7. Til venstre for inngangsparti i General Birchs Gate 7 B vil det stå et lite stillasfelt noe lengre pga arbeid med et Takvindu som er spesialbestilt og har lang leveringstid. På Armauer Hansens gate 2 og General Birchs gate 7 er det kun detaljer som gjenstår av arbeid på tak og fasade på innvendig side mot bakgård med unntak av sokkel. Sandblåsing vil bli utført i Armauer Hansens gate 2 - General Birchs gate 7 mot gate og Ole Jacob Brochs gate 1 og 3 mot bakgård nå i juni. I juli vil det ikke bli utført sandblåsing. Sandblåsingen starter opp igjen på Ole Jacob Brochs gate 1 og 3 mot gaten i starten av august.

Fremdriftsplanen er nå revidert. Dette er et levende dokument og vil kunne bli revidert flere ganger. Avvik innenfor en uke blir ikke revidert.

Grunnet arbeidere som er satt i karantene er fremdriften på fasadearbeider forsinket. I utgangspunktet blir det ikke arbeider med fasadene denne uken og heller ikke tildekking av vinduer på fasaden. Fremdriftsplanen vil bli revidert når vi har fått mer oversikt over tilgjengelig mannskap framover.

Ny informasjon om takarbeider og utbytting av takvinduer blir hengt opp ved inngangsdører 3.2.20. Eventuelle fyringsforbud vil ligge inne i fremdriftsplanen på denne siden og bli varslet med lapp ved inngangsdører.

Abonnér på meldinger fra prosjektet

Front Entreprenør AS bruker i hovedsak denne siden og e-postvarslinger i vår kommunikasjon med beboere som er berørt av prosjektet. Det er derfor viktig at du melder deg på e-postlisten. Denne listen blir slettet når prosjektet er ferdig. Adressene blir ikke brukt i andre sammenhenger.

Arbeidstid

Arbeidene våre vil normalt starte kl 07 hver morgen og avsluttes kl 17.30 på ettermiddagen. Ved arbeider utenfor disse tidene vil vi varsle spesielt om dette. Dette vil vanligvis skje til beboere på e-post og / eller ved oppslag på inngangsdører.

Uønskede hendelser

Vårt mål er at arbeidene skal gå uten uønskede hendelser. Om det likevel er noe du reagerer på eller om det er hendelser du mener burde vært unngått, setter vi stor pris på om du sier ifra. Gi vår prosjektleder beskjed via e-posten under så vil vi svare så fort vi kan. Om det er hendelser av akutt karakter ber vi deg om å ringe eller gi beskjed til en av våre arbeidere

Sikkerhet

Det skal være sikkert å oppholde seg ved en av våre byggeplasser. For å opprettholde sikkerheten er vi avhengig av at dere som beboere følger noen retningslinjer:
  • ikke gå på innsiden av sperringer
  • ikke beveg dere på innsiden av stillasduk eller under stillaser. Unntaket er ved innganger der det er lagt til rette for at man skal kunne gå inn og ut av bygget.
  • ved vareleveranser eller opp- og nedrigg ønsker vi at dere følger de henvisninger våre folk gir. I slike tilfeller trenger vi en noe større sikkerhetssone rundt arbeidene.

Henvendelser

Dersom dere har spørsmål til oss om gjennomføringen av prosjektet, er dere velkomne til å ta kontakt med våre prosjektledere. Den ansvarlige prosjektlederen for prosjektet er listet under. For generelle henvendelser kan dere ta kontakt via kontaktskjemaet på denne siden. (link)

Kontaktpersoner

Ståle
Fenstad

Front Entreprenør
Prosjektleder

458 37 698
stale@frontent.no

Nils
Berg

Daglig leder
Front Entreprenør

+47 905 70 433
nils@frontent.no

ikon for kalender
Tidsrom

01.11.2019 ⟶ 29.10.2021

15.11.2019

Oppstart Armaur Hansens gate 6 A og B

28.11.2019

Oppstart Armaur Hansens gate 4 A og B

17.02.2020

Oppstart Armaur Hansens gate 2 A og B

24.02.2020

Oppstart General Birchs gate 7 A og B

31.03.2020

Oppstart Ole Jacob Brochs gate 1 A og B

07.05.2020

Oppstart Ole Jacob Brochs gate 3

05.06.2019

Oppstart Ole Jacob Brochs gate 5 A, B og C

16.06.2020

Armauer Hansens Gate 2. Sandblåsing ferdig.

16.06.2020

General Birchs Gate 7 A og B. Arbeid med tildekking pigging og sandblåsing. 16.6 - 20.6. Vegg mot gaten.

19.06.2020

Ole Jacob Brochs Gate 1 og 3. Arbeid med tildekking og sandblåsing og pigging. 19.6 - 27.6

19.06.2020

Armauer Hansens gate 4 A og B. Planlagt ferdig demontering av stilaser mot bakgården

26.06.2020

Armauer Hansens gate 2 A og B. Planlagt ferdig demontering av stilaser mot bakgården

30.06.2020

General Birchs gate 7 A og B. Planlagt ferdig demontering av stilaser mot bakgården

10.07.2020

Armauer Hansens Gate 6 A og B. Planlagt ferdig demontering av stilaser mot gaten

17.07.2020

Armauer Hansens gate 4 A og B. Planlagt ferdig demontering av stilaser mot gaten

31.07.2020

Armaur Hansens gate 2 A og B. Planlagt ferdig demontering av stilaser mot gaten

ikon for å markere viktighet
03.08.2020

Oppstart stilaser Ole Jacob Brochs gate 7 A og B

ikon for å markere viktighet
06.08.2020

Ole Jacob Brochs Gate 1. Arbeid med tildekking, pigging og sandblåsing mot gaten. 6.8 - 12.8

ikon for å markere viktighet
13.08.2020

General Birchs gate 7 A og B. Planlagt ferdig demontering av stilaser mot gaten

ikon for å markere viktighet
13.08.2020

Ole Jacob Brochs Gate 3. Arbeid med tildekking, pigging og sandblåsing mot gaten. 13.8 - 22.8

ikon for å markere viktighet
20.08.2020

Ole Jacob Brochs Gate 5 A, B og C. Arbeid med tildekking, pigging og sandblåsing mot bakgården. 20.8 - 28.8

ikon for å markere viktighet
24.08.2020

Oppstart stilaser Ole Jacob Brochs gate 9

ikon for å markere viktighet
29.08.2020

Ole Jacob Brochs gate 1 A og B. Planlagt ferdig demontering av stilaser mot Bakgård

ikon for å markere viktighet
07.09.2020

Pussing og maling av sokkelmur på AH 6 og AH 4. Pussing vil pågå i ca 2 uker, 2 uker uttørking og maling ca 2 uker.

ikon for å markere viktighet
12.09.2020

Ole Jacob Brochs gate 3 A og B. Planlagt ferdig demontering av stilaser mot bakgården

ikon for å markere viktighet
17.09.2020

Pussing og maling av sokkelmur på AH 2, GB 7 og OJB 1. Vi starter i AH 2 og går samme vei som klokken på innvendig og utvendig side. Pussing vil pågå i ca 4 uker, 2 uker uttørking og maling ca 2 uker.

ikon for å markere viktighet
23.09.2020

Ole Jacob Brochs gate 1 A og B. Planlagt ferdig demontering av stilaser mot gaten

ikon for å markere viktighet
21.09.2020

Oppstart stilaser Eugenie Hansens Gate 2 A og B

ikon for å markere viktighet
22.09.2020

Ole Jacob Brochs gate 7 A og B. Arbeid med tildekking, pigging og sandblåsing mot bakgården. 22.9.-28.9

ikon for å markere viktighet
28.09.2020

Ole Jacob Brochs Gate 5 A, B og C. Arbeid med tildekking, pigging og sandblåsing mot gaten. 28.9-3.10

ikon for å markere viktighet
30.09.2020

Ole Jacob Brochs gate 3 A og B. Planlagt ferdig demontering av stilaser mot gaten

ikon for å markere viktighet
01.10.2020

Pussing og maling av sokkelmur på OJB 3. Pussing vil pågå i ca 2 uker, 2 uker uttørking og maling ca 2 uker. Om maling blir utført er avhengig av temperatur. Ved kalde temperaturer vil malingen bli utsatt til en periode med mildt vær.

ikon for å markere viktighet
03.10.2020

Ole Jacob Brochs gate 7 A og B. Arbeid med tildekking, pigging og sandblåsing mot gaten. 3.10- 8.10

ikon for å markere viktighet
08.10.2020

Ole Jacob Brochs gate 9. Arbeid med tildekking, pigging og sandblåsing mot gaten. 8.10 - 15.10

ikon for å markere viktighet
20.10.2020

Eugene Hanssens gate 2. Arbeid med tildekking, pigging og sandblåsing av vegger mot gaten. 20.10 - 28.10

ikon for å markere viktighet
22.10.2020

Oppstart stilaser Armauer Hansens Gate 8

ikon for å markere viktighet
13.11.2020

Armauer Hanssens gate 8. Arbeid med tildekking, pigging og sandblåsing av vegger

ikon for å markere viktighet
18.11.2020

Ole Jacob Brochs gate 5 A, B og C. Planlagt ferdig demontering av stillaser mot bakgården unntatt felt på midten som må stå som sikring for arbeider med kuppel

ikon for å markere viktighet
23.11.2020

Ole Jacob Brochs gate 5 A, B og C. Planlagt ferdig demontering av stillaser mot gaten unntatt felt på midten som må stå som sikring for arbeider med kuppel

ikon for å markere viktighet
26.01.2021

Ole Jacob Brochs gate 7 A og B. Planlagt ferdig demontering av stillaser mot bakgård

ikon for å markere viktighet
30.01.2021

Ole Jacob Brochs gate 7 A og B. Planlagt ferdig demontering av stillaser mot gaten

ikon for å markere viktighet
30.01.2021

Ole Jacob Brochs gate 9. Planlagt ferdig demontering av stillaser

ikon for å markere viktighet
28.02.2021

Eugenie Hansens Gate 2 A og B. Planlagt ferdig demontering av stillaser. Kan bli demontert tidligere. Avhengig av temperaturer gjennom vinteren/tidlig vår

ikon for å markere viktighet
26.03.2021

Armauer Hansens Gate 8. Planlagt ferdig demontering av stillaser. Kan bli demontert tidligere. Avhengig av temperaturer gjennom vinteren/tidlig vår