Olaf Schous vei 20-24

Vårt firma takker for tilliten ved å ha inngått avtale med Sameiet Olaf Schous vei 20-24 om utvendig rehabilitering av fasadene. Arbeidene omfatter nedhugging av all puss på fasade mot sør, oppbygging av nytt puss system og maling av denne. Samtlige brannbalkonger og leilighetsbalkonger skal utbedres, og i tillegg skal alle vinduer , balkongdører og sokkel males. Arbeidene starter i uke 7 og planlegges ferdigstilt i uke 22.

Vi maler for tiden vinduer på forsiden og kortsiden av bygget. Vinduer må i denne perioden ikke åpnes, bortsett fra ved nødstilfeller. Vinduer kan være litt vanskelig å åpne siden de males i lukket stilling, men et forsiktig napp gjør som regel at de åpnes. Arbeidet med disse vinduene er ferdig til 17. mai.

Det er nå vår i luften og gode temperaturforhold for puss- og malingsarbeider. Vi starter derfor opp med arbeid på lørdager, i tidsrommet 0900-1500. Vi vil etterstrebe å unngå støyende arbeider på lørdager.

Vi er nå i gang med rigging av stillas på sørsiden av bygget. Fremdriftsplan oppdateres forløpende ved større endringer.

Abonnér på meldinger fra prosjektet

ARBEIDSTID

Arbeidene våre vil normalt starte kl 07 hver morgen og avsluttes kl 17.00 på ettermiddagen. Ved arbeider utenfor disse tidene vil vi varsle spesielt om dette. Dette vil vanligvis skje til beboere på e-post og / eller ved oppslag på inngangsdører.

UØNSKEDE HENDELSER

Vårt mål er at arbeidene skal gå uten uønskede hendelser. Om det likevel er noe du reagerer på eller om det er hendelser du mener burde vært unngått, setter vi stor pris på om du sier ifra. Gi vår prosjektleder beskjed via e-posten under så vil vi svare så fort vi kan. Om det er hendelser av akutt karakter ber vi deg om å ringe eller gi beskjed til en av våre arbeidere

SIKKERHET

Det skal være sikkert å oppholde seg ved en av våre byggeplasser. For å opprettholde sikkerheten er vi avhengig av at dere som beboere følger noen retningslinjer:
  • ikke gå på innsiden av sperringer
  • ikke beveg dere på innsiden av stillasduk eller under stillaser. Unntaket er ved innganger der det er lagt til rette for at man skal kunne gå inn og ut av bygget.
  • ved vareleveranser eller opp- og nedrigg ønsker vi at dere følger de henvisninger våre folk gir. I slike tilfeller trenger vi en noe større sikkerhetssone rundt arbeidene.

HENVENDELSER

Dersom dere har spørsmål til oss om gjennomføringen av prosjektet, er dere velkomne til å ta kontakt med våre prosjektledere. Den ansvarlige prosjektlederen for prosjektet er listet under. For generelle henvendelser kan dere ta kontakt via kontaktskjemaet på denne siden.

FREMDRIFTSPLAN

Kontaktpersoner

Eirik
Thorsrud

Front Entreprenør
Prosjektleder

984 39698
eirik@frontent.no

Nils
Berg

Daglig leder
Front Entreprenør

+47 905 70 433
nils@frontent.no

ikon for kalender
Tidsrom