Østgaards gate 1-3-5

Vi er stolte over at dere har valgt oss til å utføre arbeider på deres bygg. I den perioden prosjektet varer er vi klar over at våre arbeider vil være til en viss ulempe for dere, men håper at vi skal greie å være til så lite bry som mulig.

Vi starter arbeidet med hulltaking til nye ventiler i alle leiligheter. Det tas 3-4 stykker hver arbeidsdag , og det begynner i Østgaards gate 1. Det vil bli varslet om tidspunkt på hver enkelt inngangsdør , og det er viktig at man er hjemme. Alternativt tas det kontakt med prosjektleder Nils Berg for og avtale at vi låner nøkkel. Mailadresse : nils@frontent.no

Vi vil i uke 32 starte arbeidet med å fjerne den eksisterende murpussen på bygningen. Dette vil kunne medføre noe støy og støvplager mens dette pågår. Vinduer og balkongdører vil bli tildekket av oss. Det vil være nødvendig for beboere å stenge lufteventiler. Vi henstiller beboere om at dere fjerner møbler og alt annet inventar fra balkongene før arbeidene starter.

Abonnér på meldinger fra prosjektet

Front Entreprenør AS bruker i hovedsak denne siden og e-postvarslinger i vår kommunikasjon med beboere som er berørt av prosjektet. Det er derfor viktig at du melder deg på e-postlisten. Denne listen blir slettet når prosjektet er ferdig. Adressene blir ikke brukt i andre sammenhenger.

Arbeidstid

Arbeidene våre vil normalt starte kl 07 hver morgen og avsluttes kl 17.30 på ettermiddagen. Ved arbeider utenfor disse tidene vil vi varsle spesielt om dette. Dette vil vanligvis skje til beboere på e-post og / eller ved oppslag på inngangsdører.

Uønskede hendelser

Vårt mål er at arbeidene skal gå uten uønskede hendelser. Om det likevel er noe du reagerer på eller om det er hendelser du mener burde vært unngått, setter vi stor pris på om du sier ifra. Gi vår prosjektleder beskjed via e-posten under så vil vi svare så fort vi kan. Om det er hendelser av akutt karakter ber vi deg om å ringe eller gi beskjed til en av våre arbeidere

Sikkerhet

Det skal være sikkert å oppholde seg ved en av våre byggeplasser. For å opprettholde sikkerheten er vi avhengig av at dere som beboere følger noen retningslinjer:
  • ikke gå på innsiden av sperringer
  • ikke beveg dere på innsiden av stillasduk eller under stillaser. Unntaket er ved innganger der det er lagt til rette for at man skal kunne gå inn og ut av bygget.
  • ved vareleveranser eller opp- og nedrigg ønsker vi at dere følger de henvisninger våre folk gir. I slike tilfeller trenger vi en noe større sikkerhetssone rundt arbeidene.

Henvendelser

Dersom dere har spørsmål til oss om gjennomføringen av prosjektet, er dere velkomne til å ta kontakt med våre prosjektledere. Den ansvarlige prosjektlederen for prosjektet er listet under. For generelle henvendelser kan dere ta kontakt via kontaktskjemaet på denne siden. (link)

Kontaktpersoner

May
Hultin

Front Entreprenør
Personal- og HMS-ansvarlig

915 21 950
may@frontent.no

Nils
Berg

Daglig leder
Front Entreprenør

+47 905 70 433
nils@frontent.no

ikon for kalender
Tidsrom

22.06.2020 ⟶ 30.11.2020

29.06.2020

Tilrigging byggeplass

29.06.2020

Stillasbygging

06.07.2020

Betong rehab.arbeider

27.07.2020

Fasadearbeider

21.09.2020

Nye vinduer /balkongdører

21.09.2020

Elektro

10.08.2020

Blikkenslager

19.10.2020

Nedrigging byggeplass