Sameiet Tonsenhagen 3

Vårt firma takker for tilliten ved å ha inngått avtale med Sameiet Tonsenhagen 3, om rehabilitering av alle balkongene. Arbeidene omfatter i hovedtrekk demontering av gamle balkongrekkverk som erstattes av nye glassfronter. Selve balkonggulvet utbedres med legging av nytt polyuretanbelegg, samt maling av tilstøtende overflater av mur. Alt arbeid vil bli utført fra stillaser, og oppstart av arbeidene er planlagt til august 2021. Tiltaket forutsetter at søknaden om disse arbeidene godkjennes av Plan og Bygg før dette. Arbeidstiden vil være 0700-17.00, mandag til fredag. Ved behov for arbeider på lørdager vil dette skje i tidsrommet 0900-1500. Noe Støyende arbeider må påregnes.

Vi har nå begynt å ta ned stillas i Sameiet Tonsenhagen 3. De som bor i Ragnar Nielsens vei nr. 14 kan ta i bruk balkongen sin i morgen, den 7. desember. Ragnar Nielsens vei 12 kan begynne å bruke balkongen sin den 9. desember. Ragnar Nielsens vei 10 og 8 vil få beskjed når de kan begynne å bruke balkongen.

Nå er vi snart ferdig med å legge nytt gulv på alle balkongdekkene. Står igjen oppgang 2 og 4. Fortsatt veldig viktig at beboerne ikke går ut på balkongene. De nye rekkverkene kommer mandag den 22.11. Begynner å montere tirsdag den 23.11.

Vi har startet arbeidet med gulvbelegg på balkongen og det er svært viktig at ingen går ut på balkongen. Takk for forståelsen.

Nå er vi ferdig å male balkongene på oppgang 14, 12 og 10. Oppgang 2 og 4 er ferdig vasket og blir pakket inn i plast i dag, fredag den 05.11.2021

Stillasbyggingen og demontering av balkongrekkverk er ferdig. Oppgang 12 og 14 er ferdig vasket. Vi fortsetter med å jobbe oss nedover. Det er viktig at ingen har noe stående på balkongen. Dette vil nå bli kastet.

Front Entreprenør vil utføre arbeider med balkonger også på lørdager fra og med 09.10.21. Arbeidstid lørdager 0900-1500

Stillasbyggingen er nå på det nærmeste sluttført, med unntak av gjenstående inndekking med duk som pågår. Demontering av gamle balkongrekkverk er startet i dag , og malerarbeider starter fortløpende etter dette.

Under info ser dere en link til et nytt infoskriv om fremdriften fremover.

Onsdag 23.06 mellom 13.00- 18.00 vil det bli oppmåling av balkonger og vi trenger tilgang til samtlige toppetasjer via leilighet i tidrommet 16.00-18.00.

Abonnér på meldinger fra prosjektet

ARBEIDSTID

Arbeidene våre vil normalt starte kl 07 hver morgen og avsluttes kl 17.00 på ettermiddagen. Ved arbeider utenfor disse tidene vil vi varsle spesielt om dette. Dette vil vanligvis skje til beboere på e-post og / eller ved oppslag på inngangsdører.

UØNSKEDE HENDELSER

Vårt mål er at arbeidene skal gå uten uønskede hendelser. Om det likevel er noe du reagerer på eller om det er hendelser du mener burde vært unngått, setter vi stor pris på om du sier ifra. Gi vår prosjektleder beskjed via e-posten under så vil vi svare så fort vi kan. Om det er hendelser av akutt karakter ber vi deg om å ringe eller gi beskjed til en av våre arbeidere

SIKKERHET

Det skal være sikkert å oppholde seg ved en av våre byggeplasser. For å opprettholde sikkerheten er vi avhengig av at dere som beboere følger noen retningslinjer:
  • ikke gå på innsiden av sperringer
  • ikke beveg dere på innsiden av stillasduk eller under stillaser. Unntaket er ved innganger der det er lagt til rette for at man skal kunne gå inn og ut av bygget.
  • ved vareleveranser eller opp- og nedrigg ønsker vi at dere følger de henvisninger våre folk gir. I slike tilfeller trenger vi en noe større sikkerhetssone rundt arbeidene.

HENVENDELSER

Dersom dere har spørsmål til oss om gjennomføringen av prosjektet, er dere velkomne til å ta kontakt med våre prosjektledere. Den ansvarlige prosjektlederen for prosjektet er listet under. For generelle henvendelser kan dere ta kontakt via kontaktskjemaet på denne siden.

INFO:

SE LINK OM INFO OM OPPMÅLING AV BALKONGER OG TEGNINGER FRA STYRET OG FRONT. Sameiet Tonsenhagen 3 Infoskriv nr.2 Tonsenhagen 3 Infobrev
Balkong Tegninger
 

FREMDRIFTPLAN:

Se link: Fremdriftsplan Tonsenhagen 3  

ILLUSTRASJONSBILDE ALTERNATIV 1:

 

Kontaktpersoner

Nils
Berg

Daglig leder
Front Entreprenør

+47 905 70 433
nils@frontent.no

Lasse
Jensen

Front Entreprenør
Prosjektleder

47633408
lasse@frontent.no

ikon for kalender
Tidsrom