Sameiet Bergsliensgate 1

Vårt firma takker for tilliten ved å ha inngått avtale med Sameiet Bergsliensgate 1, om rehabilitering av fasader og tak Arbeidene omfatter i hovedtrekk nedhugging av gammel puss, oppbygging av ny puss , malingsarbeider , og blikkenslagerarbeider.

Oppdatert fremdriftsplan ligger nederst på siden. I innvendig gårdsrom blir vi i løpet av uke 46 ferdig med maling av fasade og vinduer. Vi planlegger å starte med nedrigg av stillas på denne delen påfølgende uke. På fasade mot Bergsliensgate og Sporveisgata blir det oppstart med malerarbeider denne uken og etter planen begynner demontering av stillas på disse veggene i uke 49. For fasade mot hage og Bogstadveien vil vi holde på med puss-og malerarbeider frem til og med uke 50, for så å demontere stillas de siste ukene i desember.

Gjenstander på balkonger må fjernes pga bygging av stillas og arbeid på fasade indre gård.

I starten av uke 37 starter vi med ombygging av stillas mot Sporveisgata og Bergsliensgate slik at det blir klart for oppstart omlegging tak. I løpet av samme uke vil vi starte opp med bygging av stillas i indre gårdsrom.

Vi starter opp med pigging av puss på de to hjørnefasadene mot Bergsliensgate fra tirsdag 6. sept.

Vi starter opp med pigging av puss på fasade mot Sporveisgata på onsdag 31. august.

Oppstart stillasbygging mot Sporveisgata og Bergsliensgate blir i slutten av uke 32/starten av uke 33. Vi avventer bygging i innvendig gårdsrom. Det blir satt opp byggegjerder på utsiden av stillasene mot Bergsliensgate.

Vinduer mot Bogstadveien og hagen er mulig å åpne, men pga fare for støv må disse være lukket i arbeidstiden fra 0700 til 1630.

Det blir ikke oppstart med stillaser på de neste veggene i uke 29 slik det står i fremdriftsplanen. Oppstart med dette vil bli i løpet av uke 30

For å holde god fremdrift i arbeidene nå som det er varme temperaturer og sånn sett fine forhold for pussarbeid kommer vi til å jobbe hver lørdag framover. Vi skal så godt det lar seg gjøre unngå støy. Arbeidstid lørdag er 09-15

Revidert fremdriftsplan er lagt til på denne siden. Endringene skyldes at tilstanden på eksisterende trekninger og gesimser er langt dårligere en antatt.

Vi går i gang med pigging av gammel puss fra veggene mot Bogstadveien fra i morgen. Det vil bli støy og støv fra dette. Vinduene i mot Bogstadveien der det er stillaser montert vil bli dekket til med plast. Ber om at beboere lukker ventiler.

Fremdriftsplan og informasjonsskriv for arbeidene ligger tilgjengelig under "fremdriftsplan" på denne siden

Vi starter montering av stillaser i bakgården og mot Underhaugsveien. Det vil være noe støy ved innfesting av stillaser til veggen.

Abonnér på meldinger fra prosjektet

ARBEIDSTID

Arbeidene våre vil normalt starte kl. 07 hver morgen og avsluttes kl 17.00 på ettermiddagen. Ved arbeider utenfor disse tidene vil vi varsle spesielt om dette. Dette vil vanligvis skje til beboere på e-post og / eller ved oppslag på inngangsdører.

UØNSKEDE HENDELSER

Vårt mål er at arbeidene skal gå uten uønskede hendelser. Om det likevel er noe du reagerer på eller om det er hendelser du mener burde vært unngått, setter vi stor pris på om du sier ifra. Gi vår prosjektleder beskjed via e-posten under så vil vi svare så fort vi kan. Om det er hendelser av akutt karakter ber vi deg om å ringe eller gi beskjed til en av våre arbeidere

SIKKERHET

Det skal være sikkert å oppholde seg ved en av våre byggeplasser. For å opprettholde sikkerheten er vi avhengig av at dere som beboere følger noen retningslinjer:
  • ikke gå på innsiden av sperringer
  • ikke beveg dere på innsiden av stillasduk eller under stillaser. Unntaket er ved innganger der det er lagt til rette for at man skal kunne gå inn og ut av bygget.
  • ved vareleveranser eller opp- og nedrigg ønsker vi at dere følger de henvisninger våre folk gir. I slike tilfeller trenger vi en noe større sikkerhetssone rundt arbeidene.

HENVENDELSER

Dersom dere har spørsmål til oss om gjennomføringen av prosjektet, er dere velkomne til å ta kontakt med våre prosjektledere. Den ansvarlige prosjektlederen for prosjektet er listet under.

FREMDRIFTSPLAN

Oppdatert fremdriftaplan pr 03.11.22
Fremdriftsplan Bergsliens Gate Revidert 03.11.22
  Informasjon Bergsliens Gate  

Kontaktpersoner

Eirik
Thorsrud

Front Entreprenør
Prosjektleder

984 39698
eirik@frontent.no

Ståle
Fenstad

Front Entreprenør
Prosjektleder

458 37 698
stale@frontent.no

ikon for kalender
Tidsrom

19.05.2022 ⟶ 05.10.2022