Sameiet Fossveien 21

Vårt firma takker for tilliten ved å ha inngått avtale med Sameiet Fossveien 21, om rehabilitering av fasader og tak. Arbeidene omfatter i hovedtrekk nedhugging av gammel puss, oppbygging av ny puss , malingsarbeider , omlegging av tak og tilhørendende blikkenslagerarbeider. Oppstart 21.3.22 og ferdigstillelse september 2022

Det vil bli jobbet på lørdager framover. kl 09-15. Vi skal unngå støy så godt det lar seg gjøre

På fredag 24.6 skal vi spyle veggene mot gaten med høytrykk. Vi skal spyle omrammingene rundt vindene men ikke selve vinduet. Vi dekker og tetter så godt det lar seg gjøre rundt vinduer, men vi ber beboerne fjerne ting som er sensitivt for vann fra vinduspostene sine på forhånd. Beboerne bør ta en sjekk på innsiden av sine vinduer fredag ettermiddag/kveld da det erfaringsmessig noen steder kan komme noen vann inn. Som regel er dette snakk om dråper men det er lurt å få tørket opp.

Vi går i gang med fjerning av puss og maling på fasadene mot gaten. Vinduene vil bli tildekket. Ber om at de som har ventiler mot gaten lukker disse. Arbeidet med å fjerne puss og maling vil foregå i ca 3 uker.

OBS! Vi går i gang med takarbeider nå fremover. Først tar vi takflaten mot bakgården, deretter takflaten mot gaten. I forbindelse med riving av utvendig tak vil det med stor sansynlighet kunne komme noe støv og skit ned i loftsarealene. Vi anbefaler å dekke til eller fjerne ting som dere ikke vil ha støv på. Noe støv/skit fra taket er en uunngåelig konsekvens av den jobben vi skal gjøre og vi tar ikke ansvar for ødelagte gjenstander eller støvsuging/vask i loftsarealene i ettertid.

Fra uke 13 og framover vil det pågå arbeid med omlegging av taket og fjerning av puss på fasade i bakgård og mot gaten. Av dette arbeidet vil det bli en del støy. Særlig av pigging av puss fra veggene.

På torsdag 17.3 starter vi med å montere stillaser og rigge til byggeplassen. Det vil bli noe støy ved innfesting av stillas til vegg.

Abonnér på meldinger fra prosjektet

ARBEIDSTID

Arbeidene våre vil normalt starte kl. 07 hver morgen og avsluttes kl 17.00 på ettermiddagen. Ved arbeider utenfor disse tidene vil vi varsle spesielt om dette. Dette vil vanligvis skje til beboere på e-post og / eller ved oppslag på inngangsdører.

UØNSKEDE HENDELSER

Vårt mål er at arbeidene skal gå uten uønskede hendelser. Om det likevel er noe du reagerer på eller om det er hendelser du mener burde vært unngått, setter vi stor pris på om du sier ifra. Gi vår prosjektleder beskjed via e-posten under så vil vi svare så fort vi kan. Om det er hendelser av akutt karakter ber vi deg om å ringe eller gi beskjed til en av våre arbeidere

SIKKERHET

Det skal være sikkert å oppholde seg ved en av våre byggeplasser. For å opprettholde sikkerheten er vi avhengig av at dere som beboere følger noen retningslinjer:
  • ikke gå på innsiden av sperringer
  • ikke beveg dere på innsiden av stillasduk eller under stillaser. Unntaket er ved innganger der det er lagt til rette for at man skal kunne gå inn og ut av bygget.
  • ved vareleveranser eller opp- og nedrigg ønsker vi at dere følger de henvisninger våre folk gir. I slike tilfeller trenger vi en noe større sikkerhetssone rundt arbeidene.

HENVENDELSER

Dersom dere har spørsmål til oss om gjennomføringen av prosjektet, er dere velkomne til å ta kontakt med våre prosjektledere. Den ansvarlige prosjektlederen for prosjektet er listet under. For generelle henvendelser kan dere ta kontakt via kontaktskjemaet på denne siden. (link)

FREMDRIFTSPLAN

Fremdriftsplan Fossveien Rev 25.5.22    

Kontaktpersoner

Ståle
Fenstad

Front Entreprenør
Prosjektleder

458 37 698
stale@frontent.no

ikon for kalender
Tidsrom