Henrichsens gate 2

Vårt firma takker for tilliten ved å ha inngått avtale med Boligsameiet Henrichsens gate 2 om rehabilitering av balkonger. Prosjektet omfatter utbedring av balkonggulv og bytte av rekkverk/balkongfronter. Oppstart 14.08.23 og planlagt ferdigstillelse i slutten av november 2023.

Arbeidet med riving av rekkverk og rehabilitering av terrassedekker (betongen) er nå godt i gang. Skyvedører er i den forbindelse sperret med tynt nylontau som kun ved nødstilfeller må brytes opp. Terrasser er regnet som byggeplass og beboere kan derfor ikke bruke terrassene så lenge prosjektet pågår.

Abonnér på meldinger fra prosjektet

ARBEIDSTID

Arbeidene våre vil normalt starte kl. 07 hver morgen og avsluttes senest kl. 17.00 på ettermiddagen. I perioder vil det være arbeid på lørdager fra kl. 09.00 til kl. 15.00. Ved arbeider utenfor disse tidene vil vi varsle spesielt om dette. Dette vil vanligvis skje til beboere på e-post og / eller ved oppslag på inngangsdører.

UØNSKEDE HENDELSER

Vårt mål er at arbeidene skal gå uten uønskede hendelser. Om det likevel er noe du reagerer på eller om det er hendelser du mener burde vært unngått, setter vi stor pris på om du sier ifra. Gi vår prosjektleder beskjed via e-posten under så vil vi svare så fort vi kan. Om det er hendelser av akutt karakter ber vi deg om å ringe eller gi beskjed til en av våre arbeidere

SIKKERHET

Det skal være sikkert å oppholde seg ved våre byggeplasser. For å opprettholde sikkerheten er vi avhengig av at dere som beboere følger noen retningslinjer:
  • ikke gå på innsiden av sperringer
  • ikke beveg dere på innsiden av stillasduk eller under stillaser. Unntaket er ved innganger der det er lagt til rette for at man skal kunne gå inn og ut av bygget.
  • ved vareleveranser eller opp- og nedrigg ønsker vi at dere følger de henvisninger våre folk gir. I slike tilfeller trenger vi en noe større sikkerhetssone rundt arbeidene.
Her finner du en oversikt over stillaser, brakker og containere - Riggplan 

HENVENDELSER

Dersom dere har spørsmål til oss om gjennomføringen av prosjektet, er dere velkomne til å ta kontakt med våre prosjektledere. Den ansvarlige prosjektlederen for prosjektet er listet under.

FREMDRIFTSPLAN OG ANNEN INFORMASJON

Fremdriftsplan finner du her

Kontaktpersoner

Eirik
Thorsrud

Front Entreprenør
Prosjektleder

984 39698
eirik@frontent.no

ikon for kalender
Tidsrom