Sameiet Hoslebygg

Vårt firma takker for tilliten ved å ha inngått avtale med Sameiet Hoslebygg, om etterisolering av balkongfasader, utskifting av vinduer og dører på balkongfasader, ny puss på inngangssider og gavlvegger, maling av vinduer og asbestsanering mm. Oppstart ca. 01.08.22 og ferdigstillelse august 2023.

I løpet av uke 12 blir tildekking av vinduer på balkongside fjernet. Presenning på inngangsside og gavler blir tatt ned til påske.

Forside og gavler: Maling av vinduer pågår til etter påske Pressenig som dekker inn stillasen fjernes så fort vinder er ferdig malt. Demontering stillas er planlagt i uke 18/19/20. Balkongside: Arbeider med maling og puss har oppstart før påske og vil pågå til ca uke 17. Tildekking av dører og vinduer tas bort så fort det er ferdig pusset. Arbeid med balkonggulv og nye lamper i uke 18 og 19. Demontering av stillas er planlagt uke 20/21/22.

Stillaser på forside og gavler på Revesporet 3 blir tatt ned i uke 16 og 17. Stillaser på balkongside blir demontert i uke 17, 18 og 19.

Det blir oppstart asbestsanering på Revesporet 1 onsdag 30. nov. Varsler med mer informasjon er hengt opp på inngangsdører.

Fremdriftsplan for utskiftning av vinduer ligger nederst på siden. Oppstart Revesporet 6 ca 28. nov. Informasjon er også hengt opp på inngangsdører.

Vi vil fra starten av uke 43 bygge stillas rundt resten av Revesporet 4. Vi gjør dette slik at vi kan forsere fremdriften og få pusset fasaden før jul. Fremdriftsplan blir oppdatert.

Vi vil fremover arbeide på lørdager. Tidsrom 0900 til 1500. Det vil ikke utføres støyende arbeider.

Oppstart asbestsanering på balkongfasadene i Revesporet 4 starter opp onsdag14. eller torsdag 15. september. Det varsles på inngangsdørene. Arbeidet er meldt til arbeidstilsynet.

Asbestsanering i Revesporet nr 6 er nå i gang. Asbestsaneringen vil foregå mellom 0700 og 1600. Utenom denne perioden kan vinduer og dører brukes som normalt. Plater med asbest blir pakket i plast fortløpende og fjernet fra stillas, slik at det ikke er fare for støv utenom arbeidstiden.

Oppstart asbestsanering på balkongfasadene i Revesporet 6 starter opp mandag 15. august. Det er hengt opp varsler på inngangsdørene. Arbeidet er meldt til arbeidstilsynet.

Abonnér på meldinger fra prosjektet

Arbeidstid

Arbeidene våre vil normalt starte kl. 07 hver morgen og avsluttes kl 17.00 på ettermiddagen. Ved arbeider utenfor disse tidene vil vi varsle spesielt om dette. Dette vil vanligvis skje til beboere på e-post og / eller ved oppslag på inngangsdører.

Uønskede hendelser

Vårt mål er at arbeidene skal gå uten uønskede hendelser. Om det likevel er noe du reagerer på eller om det er hendelser du mener burde vært unngått, setter vi stor pris på om du sier ifra. Gi vår prosjektleder beskjed via e-posten under så vil vi svare så fort vi kan. Om det er hendelser av akutt karakter ber vi deg om å ringe eller gi beskjed til en av våre arbeidere

Sikkerhet

Det skal være sikkert å oppholde seg ved våre byggeplasser. For å opprettholde sikkerheten er vi avhengig av at dere som beboere følger noen retningslinjer:
  • ikke gå på innsiden av sperringer
  • ikke beveg dere på innsiden av stillasduk eller under stillaser. Unntaket er ved innganger der det er lagt til rette for at man skal kunne gå inn og ut av bygget.[gravityform id="1" title="true" description="true"]
  • ved vareleveranser eller opp- og nedrigg ønsker vi at dere følger de henvisninger våre folk gir. I slike tilfeller trenger vi en noe større sikkerhetssone rundt arbeidene.
Her finner du en oversikt over stillaser, brakker og containere - Riggplan for Hoslebygg Boligsameie

Henvendelser

Dersom dere har spørsmål til oss om gjennomføringen av prosjektet, er dere velkomne til å ta kontakt med våre prosjektledere. Den ansvarlige prosjektlederen for prosjektet er listet under.

Fremdriftsplan og annen informasjon

Fremdriftsplan for Revesporet 4&6
Fremdriftsplan for Revesporet 1&3

Fremdriftsplan for utskifting av vinduer

Bytte av vinduer

Kontaktpersoner

Eirik
Thorsrud

Front Entreprenør
Prosjektleder

984 39698
eirik@frontent.no

ikon for kalender
Tidsrom