Viktig informasjon - Balkongdører må ikke under noen omstendighet åpnes - stillase er fjernet

Front Entreprenør AS bruker i hovedsak denne siden og e-postvarslinger i vår kommunikasjon med beboere som er berørt av prosjektet. Det er derfor viktig at du melder deg på e-postlisten. Denne listen blir slettet når prosjektet er ferdig. Adressene blir ikke brukt i andre sammenhenger. ARBEIDSTID Arbeidene våre vil normalt starte kl 07 hver morgen

Lysaker Elektriske skal i uke 5 og 6 montere nye porttelefoner i Telavåggata. De trenger tilgang til leiligheter i følgende tidsrom (merk to dager!): Montering nye porttelefoner i leiligheter: Telavåggata 6-8: Torsdag 03. feb Telavåggata 2-4: Fredag 04. feb Programmering og sluttkontroll nye paneler: Alle oppganger: Mandag 07. feb Beboere må være hjemme eller ordne med tilgang med en god nabo, alternativt kan godt merket nøkkel leveres til Front. Ved spørsmål, kontakt fortrinnsvis: Thomas Grimestrand Lysaker Elektriske AS Tlf: 94 20 54 61 Eventuelt: Eirik@frontent.no

Vi vil på nyåret starte arbeidet med å montere blomsterbrett og flaggstangholdere. Dere som har bestilt blir kontakte nærmere etter nyttår for å avtale tidspunkt. Skjermvegger til balkonger kommer i jan/februar med tilgang fra lift.

Lysaker Elektriske skal i uke 2 etter jul montere nye porttelefoner i Monrads- og Sarsgate. De trenger tilgang til leiligheter i følgende tidsrom (merk to dager!): Montering nye paneler: Monradsgate 22-24: Mandag 10. jan Sarsgate 37-39: Tirsdag 11. jan Monradsgate 26: Onsdag 12. jan Programmering og sluttkontroll nye paneler: Alle oppganger: Torsdag 13. jan Beboere må være hjemme eller ordne med tilgang med en god nabo, alternativt kan godt merket nøkkel leveres til Front. Ved spørsmål, kontakt fortrinnsvis: Thomas Grimestrand Lysaker Elektriske AS Tlf: 94 20 54 61 Eventuelt: Eirik@frontent.no

Den 15.12 er satt av for å programmere alle svarapparatene i leiligheter i Finnmarksgata. De beboerne vi ikke har adgang til vil ikke ha fungerende calling apparater, noe som vil være på eier/beboers eget ansvar.

Hei, Vil bare minne om at mandag 06.12 kl 0900 begynner vi med demonteringen av porttelefon anlegget i Finnmarksgata 40-48. Vi har så langt mottatt kun 2 stk nøkler så vi regner med at de som ikke har levert kommer til å være hjemme de respektive dagene som er satt opp i planen tidligere. Vi er avhengige av å ha tilgang for å få utført jobben fortest mulig. Vi takker for samarbeidet så langt, Mvh Thomas Grimestrand Lysaker Elektriske

Lysaker Elektriske skal før jul montere nye porttelefoner i Finnmarksgata. De trenger tilgang til leiligheter i følgende tidsrom (merk to dager!): Montering nye paneler: Finnmarksgata 40 og 42: Fredag 10. des Finnmarksgata 44 og 46: Mandag 13. des Finnmarksgata 48: Tirsdag 14. des Programmering nye paneler: Finnmarksgata 40 til 48: Onsdag 15. des Beboere må være hjemme eller ordne med tilgang med en god nabo, alternativt kan godt merket nøkkel leveres til Front. Ved spørsmål, kontakt fortrinnsvis: Thomas Grimestrand Lysaker Elektriske AS Tlf: 94 20 54 61 Eventuelt: Eirik@frontent.no

Mandag 1. nov vil Front starte med utbedringer etter vindusutskiftning. Vi starter på toppen i Monradsgate 26 kl 08.30 og jobber oss nedover, før vi gjør det samme i nr 24 og 22. Vi må ha tilgang til leiligheten hele dagen. I noen leiligheter vil arbeidet pågå over flere dager pga omfanget av skader, dette blir avklart ved oppstart med maler. Tirsdag 2. nov starter vi med Sarsgate 37 kl 08.30 og jobber oss nedover før vi gjør det samme i nr 39. Spørsmål kan fortrinnsvis rettes på mail til: eirik@frontent.no eventuelt på mobil: 984 39 698

Balkonger i Finnmarksgata og Telavåggata er nå klare og godkjent for bruk. Om noen mangler sylindere til balkongdør kontakt Eirik på : eirik@frontent.no eller Morten på: 911 84 766. For Monrads- og Sarsgate blir balkonger fortløpende åpnet opp for bruk. Der sperringer er tatt ned er de klare til bruk.

Front vil mandag 18. oktober gå befaring for å vurdere skader i forbindelse med bytte av vinduer og balkongdører. Befaringen starter i øverste etasje i Monradsgate 26 og så jobber vi oss nedover til 24 og 22, før vi tar Sarsgate 37 og 39. Vi begynner på toppen i Monradsgate 26 kl 0800 og jobber oss nedover og rundt huset, det settes av ca 5 min per leilighet. En til to uker etter befaring (med forbehold om tilgjengelig maler) starte arbeidet med å utbedre skader, dette blir varslet i god tid.

Tirsdag 12. oktober vil Front starte arbeidet med nye trapper og reposer til inngangspartier i Finnmarksgata. Dette arbeid vil pågå ut oktober og trolig i starten av nov. Det skal graves ut for nye fundamenter og nye trapper i nr 48, 46 og 42 og nytt repos i nr 44, samt legges en del ny asfalt. I perioder vil en eller flere inngangsdører være stengt og adkomst vil da være enten via en annen dør på forsiden og korridor i kjeller, eller kjellerdør baksiden. Vi vil etterstrebe og holde dører åpne så mye som mulig, men av praktiske årsaker vil de i periodevis bli stengt.

Front vil starte med utbedring av skader/mangler etter vindusutskiftning i Telavåggata mandag 27. september kl 0800. Vi starter øverst i oppgang 8 som på befaringen og jobber oss nedover. Vi må trolig inn i leilighetene flere ganger pga tørketid til puss, sparkling og maling, så vi må ha tilgang deretter. Vi gir info ved oppstart i leilighetene om hvor lang tid det vil det ta per leilighet. Ved spørsmål, kontakt Eirik på eirik@frontent.no

Balkonger i Telavåggata 8 og 6 blir fortløpende ferdige denne og neste uke. Når sperringer på utsiden er tatt ned er de klare. For å få åpnet balkongdør og satt inn sylinder, kontakt Eirik på eirik@frontent.no eller ringe Morten i Front på: 911 84 766.

Front vil fredag 27. august gå en runde med ekstra befaringer i Finnmarksgata. De som har behov for befaring må meld inn til: eirik@frontent.no. Befaringer vil bli utført mellom 0800 og 0900. Samme dag vil vi gå befaring i Telavåggata. Vi starter da i øverste etasje i nr 8 og jobber oss nedover til nr 2, 5 til 10 min per leilighet. Hvis alt fungerer som det skal og det ikke er skader etter utskiftningen trenger vi ikke å komme på befaring. Oppstart på toppen i nr 8 kl 0900.

Balkonger i Finnmarksgata 48 høyre side er nå klare og sperringer på utsiden tatt ned. For å få åpnet baløkongdør og satt inn sylinder, kontakt eirik på eirik@frontent.no eller ringe Morten i Front på: 911 84 766.

Front vil starte med utbedring av skader/mangler etter vindusutskiftning i Finnmarksgata 44, 42 og 40 mandag 30. august kl 0800. Vi starter øverst i oppgang 44 som på befaringen og jobber oss nedover. Vi må trolig inn i leilighetene flere ganger pga tørketid til puss, sparkling og maling, så vi må ha tilgang deretter. Vi gir info ved oppstart i leilighetene om hvor lang tid det vil det ta per leilighet. Ved spørsmål, kontakt Eirik på eirik@frontent.no

Front og ProPlan (representant for sameiet) vil i uke 32 fortsette med befaringer for å vurdere skader i forbindelse med bytte av vinduer og balkongdører. Det blir varslet på inngangsdører for de det gjelder. Etter befaring vil vi i uken etter (med forbehold om tilgjengelig maler) starte arbeidet med å utbedre skader, etter avtale med representant for sameiet. Finnmarksgata 44, 42 og 40: Befaring torsdag 12. august, fra kl 0800. Vi begynner på toppen i nr 44 og jobber oss nedover til 40.

For beboere som har små balkonger i Finnmarksgata 48 og 46 kan de nå tas i bruk. Sperring på utsiden er fjernet og det skal stå låssylinder i døra. Det vil utføres noe arbeid på disse balkongene etter ferien.

Midlertidig brukstillatelse er nå godkjent for balkonger i Finnmarksgata. På førstkommende fredag vil gå en runde for å sette inn sylindere til balkongdører for leiligheter i Finnmarskgata 40 og 42. Vi starter i øverste etasje i nr. 40 kl 0800 og jobber oss nedover. Det tar ca 5 min per leilighet. Er det ikke noen hjemme på fredag kan det avtales et annet tidspunkt ved å sende mail til: eirik@frontent.no eller ringe Morten i Front på: 911 84 766. Det vil gjenstå noe arbeid med belegg på inntrukne betonggulv og beslag under dører, dette blir utført etter ferien.

Midlertidig brukstillatelse er nå godkjent for balkonger i Finnmarksgata. På mandag 19. juli vil gå en runde for å sette inn sylindere i balkongdører til små balkonger i Finnmarskgata 44 . Vi starter i øverste etasje i nr. 44 kl 0800 og jobber oss nedover. Det tar ca 5 min per leilighet. Er det ikke noen hjemme på mandag 19. kan det avtales et annet tidspunkt ved å sende mail til: eirik@frontent.no eller ringe Morten i Front på: 911 84 766. Det vil gjenstå noe arbeid med balkongene, dette blir utført etter ferien.

Fra man 12. juli til og med fredag 30. juli vil det bli minimalt med arbeider på prosjektet. Front vil ha to til tre mann som i hovedsak klargjør balkonger. Fra mandag 2. august vil Front fortsette med fasadearbeider og fra mandag 9. august vil både Palmgren (vinduer og balkongdører) og Balkongteam starte opp igjen.

I løpet av uke 27 vil alle balkonger være hengt opp i Finnmarksgata. Midlertidig brukstillatelse vil bli sendt inn så fort alle dokumentasjon er på plass. Med forbehold om at søknad blir godkjent vil alle små balkonger, samt de store i nr 42 og 40, kunne tas i bruk forløpende etter at godkjenning er på plass, trolig midten av juli. Det vil for disse balkongene gjenstå noe arbeid etter at det åpnes opp for bruk, dette vil vi informere om ved innsetting av sylinder i balkongdør. For de de store balkongene i nr 48, 46 og 44 gjenstår det en del arbeid, slik at disse ikke kan tas i bruk før midten/slutten av august. Vi vil informer nærmere om hvordan innsetting av sylindere til balkongdører vil foregå.

Front vil starte med utbedring av skader/mangler etter vindusutskiftning mandag 28. juni kl 0800, for Finnmarksgata 48 og 46. Arbeidet vil foregå mandag, tirsdag og onsdag den uken. Vi må trolig inn i leilighetene flere ganger pga tørketid til sparkling og maling, så vi må ha tilgang deretter. På befaring 24. juni vil vi estimere tidsbruk i hver leilighet til den enkelte beboer.

Front og ProPlan (representant for sameiet) vil i uke 25 starte med befaringer for å vurdere skader i forbindelse med bytte av vinduer og balkongdører. Det blir varslet på inngangsdører for de det gjelder, ca en uke i forveien før befaring. Etter befaring vil vi den påfølgende uken starte arbeidet med å utbedre skader, etter avtale med representant for sameiet. Finnmarksgata 48 og 46: Befaring torsdag 24. juni, fra kl 0800. Vi begynner på toppen i nr 48 og jobber oss nedover til 46. Oppstart utbedringer man 28. eller tirsdag 29. juli, varsles nærmere. Mer info kommer på inngangsdører. Etter fellesferien vil vi starte opp med videre befaringer og utbedringer.

Oppstart for bytting av vinduer og balkongdører blir mandag 9. august for Monrads gate. Vi starter i nr 26 og jobber oss nedover med Sars gate tilslutt.

De første nye balkongene er nå heist på plass i Finnmarksgata og det vil i løpet av uke 22, 23 og 24 bli heist på plass balkonger der stillas nå er revet. For den øvre delen av Finnmarksgata vil balkonger monteres når den nedre delen er ferdig montert. Etter at balkonger er montert må vi inn på balkonger via lift for å montere diverse beslag og tremmegulv på de inntrukne balkongene. Så fort balkongene er sikre, vil vi fjerne sperringer foran dører og sette tilbake sylinderne i dørene.

Balkongdører må ikke under noen omstendighet åpnes - stillase er fjernet

Oppstart fasadearbeider på denne adressen er fremskyndet til 17.03.21. Se ny revidert fremdriftsplan

Vi starter vindusutskifting i følgende rekkefølge: Finnmarksgaten 48, 46, 44, 42 og 40. Hver enkelt leilighet varsles særskilt med nøyaktig dato av vindusleverandøren.

Arbeidene med å slisse spor i fasadene for innfesting av bærestål til nye balkonger er påbegynt. Planlegges ferdig i uke 1, 2021

Abonnér på meldinger fra prosjektet

Front Entreprenør AS bruker i hovedsak denne siden og e-postvarslinger i vår kommunikasjon med beboere som er berørt av prosjektet. Det er derfor viktig at du melder deg på e-postlisten. Denne listen blir slettet når prosjektet er ferdig. Adressene blir ikke brukt i andre sammenhenger.

ARBEIDSTID

Arbeidene våre vil normalt starte kl 07 hver morgen og avsluttes kl 17.30 på ettermiddagen. Ved arbeider utenfor disse tidene vil vi varsle spesielt om dette. Dette vil vanligvis skje til beboere på e-post og / eller ved oppslag på inngangsdører.

UØNSKEDE HENDELSER

Vårt mål er at arbeidene skal gå uten uønskede hendelser. Om det likevel er noe du reagerer på eller om det er hendelser du mener burde vært unngått, setter vi stor pris på om du sier ifra. Gi vår prosjektleder beskjed via e-posten under så vil vi svare så fort vi kan. Om det er hendelser av akutt karakter ber vi deg om å ringe eller gi beskjed til en av våre arbeidere

SIKKERHET

Det skal være sikkert å oppholde seg ved en av våre byggeplasser. For å opprettholde sikkerheten er vi avhengig av at dere som beboere følger noen retningslinjer:
  • ikke gå på innsiden av sperringer
  • ikke beveg dere på innsiden av stillasduk eller under stillaser. Unntaket er ved innganger der det er lagt til rette for at man skal kunne gå inn og ut av bygget.
  • ved vareleveranser eller opp- og nedrigg ønsker vi at dere følger de henvisninger våre folk gir. I slike tilfeller trenger vi en noe større sikkerhetssone rundt arbeidene.

HENVENDELSER

Dersom dere har spørsmål til oss om gjennomføringen av prosjektet, er dere velkomne til å ta kontakt med våre prosjektledere. Den ansvarlige prosjektlederen for prosjektet er listet under. For generelle henvendelser kan dere ta kontakt via kontaktskjemaet på denne siden. (link)

FREMDRIFTSPLAN

Sist oppdatert 24.06.2021

Kontaktpersoner

Nils
Berg

Daglig leder
Front Entreprenør

+47 905 70 433
nils@frontent.no

Tore
Møll

Front Entreprenør
Salgssjef

+47 907 80 028
tore@frontent.no

Eirik
Thorsrud

Front Entreprenør
Prosjektleder

984 39698
eirik@frontent.no

ikon for kalender
Tidsrom

ikon for å markere viktighet
02.09.2020

Oppstart stillasbygging på gatefasader Finnmarksgaten

ikon for å markere viktighet
10.09.2020

Oppstart oppmåling av vinduer og dører. Se informasjon på utgangsdører

29.09.2020

Oppstart oppmåling av vinduer og dører. Omfatter resterende adresser

ikon for å markere viktighet
19.10.2020

Fjerning av eksisterende utkragede balkonger i Finnmarksgaten 48,46,44,42 og 40, i nevnte rekkefølge. Balkongdørene vil bli fysisk sperret fra utsiden. Vennligst påse at balkongene er tømt når arbeidene starter.

ikon for å markere viktighet
16.12.2020

Oppstart slissing i fasaden Finnmarksgaten

ikon for å markere viktighet
11.01.2021

Oppstart vindusutskifting Finnmarksgaten 48

ikon for å markere viktighet
07.01.2021

Oppstart stillasbygging Telavåggata 4-8

07.01.2021

Oppstart slissing i fasader Telavåggata 4-8, balkongside