Da er fasadearbeidene godt i gang igjen etter juleferien. Stillasebyggingen i Telavåggata 4-8 vil starte opp i løpet av denne uken på langside øst og på begge gavler. Vi vil også sette i gang arbeidet med slissing i fasadene på balkongsiden.

Front Entreprenør AS bruker i hovedsak denne siden og e-postvarslinger i vår kommunikasjon med beboere som er berørt av prosjektet. Det er derfor viktig at du melder deg på e-postlisten. Denne listen blir slettet når prosjektet er ferdig. Adressene blir ikke brukt i andre sammenhenger. ARBEIDSTID Arbeidene våre vil normalt starte kl 07 hver morgen

Vi starter vindusutskifting i følgende rekkefølge: Finnmarksgaten 48, 46, 44, 42 og 40. Hver enkelt leilighet varsles særskilt med nøyaktig dato av vindusleverandøren.

Arbeidene med å slisse spor i fasadene for innfesting av bærestål til nye balkonger er påbegynt. Planlegges ferdig i uke 1, 2021

Abonnér på meldinger fra prosjektet

Front Entreprenør AS bruker i hovedsak denne siden og e-postvarslinger i vår kommunikasjon med beboere som er berørt av prosjektet. Det er derfor viktig at du melder deg på e-postlisten. Denne listen blir slettet når prosjektet er ferdig. Adressene blir ikke brukt i andre sammenhenger.

ARBEIDSTID

Arbeidene våre vil normalt starte kl 07 hver morgen og avsluttes kl 17.30 på ettermiddagen. Ved arbeider utenfor disse tidene vil vi varsle spesielt om dette. Dette vil vanligvis skje til beboere på e-post og / eller ved oppslag på inngangsdører.

UØNSKEDE HENDELSER

Vårt mål er at arbeidene skal gå uten uønskede hendelser. Om det likevel er noe du reagerer på eller om det er hendelser du mener burde vært unngått, setter vi stor pris på om du sier ifra. Gi vår prosjektleder beskjed via e-posten under så vil vi svare så fort vi kan. Om det er hendelser av akutt karakter ber vi deg om å ringe eller gi beskjed til en av våre arbeidere

SIKKERHET

Det skal være sikkert å oppholde seg ved en av våre byggeplasser. For å opprettholde sikkerheten er vi avhengig av at dere som beboere følger noen retningslinjer:
  • ikke gå på innsiden av sperringer
  • ikke beveg dere på innsiden av stillasduk eller under stillaser. Unntaket er ved innganger der det er lagt til rette for at man skal kunne gå inn og ut av bygget.
  • ved vareleveranser eller opp- og nedrigg ønsker vi at dere følger de henvisninger våre folk gir. I slike tilfeller trenger vi en noe større sikkerhetssone rundt arbeidene.

HENVENDELSER

Dersom dere har spørsmål til oss om gjennomføringen av prosjektet, er dere velkomne til å ta kontakt med våre prosjektledere. Den ansvarlige prosjektlederen for prosjektet er listet under. For generelle henvendelser kan dere ta kontakt via kontaktskjemaet på denne siden. (link)

FREMDRIFTSPLAN

Sist oppdatert 15.12.2020      

Kontaktpersoner

Nils
Berg

Daglig leder
Front Entreprenør

+47 905 70 433
nils@frontent.no

Tore
Møll

Front Entreprenør
Salgssjef

+47 907 80 028
tore@frontent.no

ikon for kalender
Tidsrom

ikon for å markere viktighet
02.09.2020

Oppstart stillasbygging på gatefasader Finnmarksgaten

ikon for å markere viktighet
10.09.2020

Oppstart oppmåling av vinduer og dører. Se informasjon på utgangsdører

29.09.2020

Oppstart oppmåling av vinduer og dører. Omfatter resterende adresser

ikon for å markere viktighet
19.10.2020

Fjerning av eksisterende utkragede balkonger i Finnmarksgaten 48,46,44,42 og 40, i nevnte rekkefølge. Balkongdørene vil bli fysisk sperret fra utsiden. Vennligst påse at balkongene er tømt når arbeidene starter.

ikon for å markere viktighet
16.12.2020

Oppstart slissing i fasaden Finnmarksgaten

ikon for å markere viktighet
11.01.2021

Oppstart vindusutskifting Finnmarksgaten 48

ikon for å markere viktighet
07.01.2021

Oppstart stillasbygging Telavåggata 4-8

07.01.2021

Oppstart slissing i fasader Telavåggata 4-8, balkongside