REHABILITERING AV FASADER OG OMBYGGING LEILIGHETER

Vi er stolte over at dere har valgt oss til å utføre arbeider på deres bygg. I den perioden prosjektet varer er vi klar over at våre arbeider vil være til en viss ulempe for dere, men håper at vi skal greie å være til så lite bry som mulig.

Rigg av stillas påbegynnes.

Abonnér på meldinger fra prosjektet

Front Entreprenør AS bruker i hovedsak denne siden og e-postvarslinger i vår kommunikasjon med beboere som er berørt av prosjektet. Det er derfor viktig at du melder deg på e-postlisten. Denne listen blir slettet når prosjektet er ferdig. Adressene blir ikke brukt i andre sammenhenger.

Arbeidstid

Arbeidene våre vil normalt starte kl 07 hver morgen og avsluttes kl 17.30 på ettermiddagen. Ved arbeider utenfor disse tidene vil vi varsle spesielt om dette. Dette vil vanligvis skje til beboere på e-post og / eller ved oppslag på inngangsdører.

Uønskede hendelser

Vårt mål er at arbeidene skal gå uten uønskede hendelser. Om det likevel er noe du reagerer på eller om det er hendelser du mener burde vært unngått, setter vi stor pris på om du sier ifra. Gi vår prosjektleder beskjed via e-posten under så vil vi svare så fort vi kan. Om det er hendelser av akutt karakter ber vi deg om å ringe eller gi beskjed til en av våre arbeidere

Sikkerhet

Det skal være sikkert å oppholde seg ved en av våre byggeplasser. For å opprettholde sikkerheten er vi avhengig av at dere som beboere følger noen retningslinjer:
  • ikke gå på innsiden av sperringer
  • ikke beveg dere på innsiden av stillasduk eller under stillaser. Unntaket er ved innganger der det er lagt til rette for at man skal kunne gå inn og ut av bygget.
  • ved vareleveranser eller opp- og nedrigg ønsker vi at dere følger de henvisninger våre folk gir. I slike tilfeller trenger vi en noe større sikkerhetssone rundt arbeidene.

Henvendelser

Dersom dere har spørsmål til oss om gjennomføringen av prosjektet, er dere velkomne til å ta kontakt med våre prosjektledere. Den ansvarlige prosjektlederen for prosjektet er listet under. For generelle henvendelser kan dere ta kontakt via kontaktskjemaet på denne siden. (link)

Kontaktpersoner

Ståle
Fenstad

Front Entreprenør
Prosjektleder

458 37 698
stale@frontent.no

Eirik
Thorsrud

Front Entreprenør
Prosjektleder

984 39698
eirik@frontent.no

ikon for kalender
Tidsrom

01.02.2019 ⟶ 31.12.2020

ikon for å markere viktighet
01.01.2019

Fremdriftsplanen er å anse som et estimat. Planen kan bli endret underveis i byggeperioden

ikon for å markere viktighet
28.01.2019

Oppstart stillas Hovseterveien 64

08.02.2019

Oppstart asbestsanering og rivearbeider på balkonger

08.05.2019

Oppstart utbytting av vinduer

06.07.2019

Stillas nedrigget

ikon for å markere viktighet
09.08.2019

Fasader ferdigstilt Hovseterveien 64

ikon for å markere viktighet
11.02.2019

Oppstart stillas Hovseterveien 66

25.02.2019

Oppstart asbestsannering og rivearbeider på bakonger.

05.06.2019

Oppstart utbytting av vinduer

02.08.2019

Stillas nedrigget

ikon for å markere viktighet
31.08.2019

Fasader ferdigstilt Hovseterveien 66

ikon for å markere viktighet
24.04.2019

Oppstart stillas Hovseterveien 82

03.06.2019

Oppstart asbstsanering og rivearbeider på balkonger

12.08.2019

Oppstart utbyttig av vinduer

18.10.2019

Stillas nedrigget

ikon for å markere viktighet
29.11.2019

Fasader ferdigstilt Hovseterveien 82

ikon for å markere viktighet
01.07.2019

Oppstart stillas Hovseterveien 84

22.07.2019

Oppstart asbestsanering og rivearbeider på balkonger

04.11.2019

Oppstart utbytting av vinduer

30.04.2020

Stillas nedrigget

ikon for å markere viktighet
31.05.2020

Fasader ferdigstilt Hovsterveien 84

ikon for å markere viktighet
06.01.2020

Oppstart stillas Hovseterveien 68

03.02.2020

Oppstart asbestsanering og rivearbeider på balkonger

04.05.2020

Oppstart utbytting av vinduer

20.09.2020

Stillas nedrigget

ikon for å markere viktighet
18.10.2020

Fasader ferdigstilt Hovseterveien 68