Svenengen Borettslag

Vårt firma takker for tilliten ved å ha inngått avtale med Svenengen Borettslag, om rehabilitering av murfasadene. Arbeidene omfatter i hovedtrekk nedhugging av gammel puss, oppbygging av ny puss , maling av fasadene , utbedring av balkonger, samt utskifting av alle vinduer og dører. Oppstart i Enebakkveien 25 a-b ca 15 juni, og avsluttes november 2021. Oppstart Enebakkveien 25 c-d i slutten av februar 2022, og hele prosjektet ferdigstilles i juli 2022.

Det vil bli jobbet på de neste 3 lørdagene fra 09-15. Vi prøver å unngå støyende arbeider på lørdag. Det har blitt observert folk som har gått fra sin leilighet og ut vinduet til stillasen på kveldstid i helg. Dette er forbudt og vi ber om at dette ikke gjøres. Dette av sikkerhetsmessige grunner.

Det vil være noe aktivitet på plassen lørdag kl 9-15. Vi prøver å unngå støy så langt det lar seg gjøre på lørdag. Støyende arbeider fra pigging av betong på buen mot sør vil pågå i neste uke.

Det vil være noe aktivitet på plassen i helga. lørdag kl 09-15 er vi 4 mann som jobber med pussing av vegger. Det vil ikke være støyende arbeid. På søndag vil det være 1 mann som vanner veggene i ca 1 time.

Det vil være noe aktivitet på plassen i helga. lørdag kl 09-15 er vi 3-4 mann som jobber med opprydding og klargjøring for pussing av de neste veggene. det vil ikke være støyende arbeid. På søndag vil det være 1 mann som vanner veggene i ca 1 time.

Som tidligere varslet vil det være arbeid mellom 09-15 lørdag. Vi må også jobbe ca 1 time på søndag med å ettervanne de pussede veggene.

I dag vil det bli jobbet til ca kl 18. Dette grunnet problemer med mørtelsprøyte tidligere på dagen.

Fjerning av puss på veggene er nå ferdig. Så de mest støyende arbeidene er ferdig i denne omgang. Det pågår forberedende arbeider for pussing av vegger, og vi starter pussing denne uken. Det vil være full drift fremover. Det er viktig at beboerne lukker vinduene mellom kl 07-16 30 da pussarbeidene støver en del. Det vil være folk som jobber der de neste 2 lørdagene fra kl 09-15. Vi prøver da å unngå å gjøre arbeider som ikke støyer mye.

Alle balkonger må ryddes snarest.

Vinduer og ventiler må holdes stengt under arbeidet.

Abonnér på meldinger fra prosjektet

FREMGANG I PROSJEKTET:

De neste 4 ukene blir det fjerning av puss og det vil medføre en del støv og støy. Vinduene vil bli tildekket med plater, mens arbeidene foregår. Vinduer og ventiler må IKKE åpnes på dagtid. Det er beboeren sitt ansvar om de har vindu åpnet under arbeidet og etter arbeidstid. Vi starter på baksiden vest av bygget og fortsetter videre rundt. Alle balkonger må ryddes snarest.

ARBEIDSTID

Arbeidene våre vil normalt starte kl. 07 hver morgen og avsluttes kl 17.00 på ettermiddagen. Ved arbeider utenfor disse tidene vil vi varsle spesielt om dette. Dette vil vanligvis skje til beboere på e-post og / eller ved oppslag på inngangsdører.

UØNSKEDE HENDELSER

Vårt mål er at arbeidene skal gå uten uønskede hendelser. Om det likevel er noe du reagerer på eller om det er hendelser du mener burde vært unngått, setter vi stor pris på om du sier ifra. Gi vår prosjektleder beskjed via e-posten under så vil vi svare så fort vi kan. Om det er hendelser av akutt karakter ber vi deg om å ringe eller gi beskjed til en av våre arbeidere

SIKKERHET

Det skal være sikkert å oppholde seg ved en av våre byggeplasser. For å opprettholde sikkerheten er vi avhengig av at dere som beboere følger noen retningslinjer:
  • ikke gå på innsiden av sperringer
  • ikke beveg dere på innsiden av stillasduk eller under stillaser. Unntaket er ved innganger der det er lagt til rette for at man skal kunne gå inn og ut av bygget.
  • ved vareleveranser eller opp- og nedrigg ønsker vi at dere følger de henvisninger våre folk gir. I slike tilfeller trenger vi en noe større sikkerhetssone rundt arbeidene.

HENVENDELSER

Dersom dere har spørsmål til oss om gjennomføringen av prosjektet, er dere velkomne til å ta kontakt med våre prosjektledere. Den ansvarlige prosjektlederen for prosjektet er listet under. For generelle henvendelser kan dere ta kontakt via kontaktskjemaet på denne siden. (link)

FREMDRIFTSPLAN

  Fremdriftsplan Svenengen Versjon 2

Kontaktpersoner

Nils
Berg

Daglig leder
Front Entreprenør

+47 905 70 433
nils@frontent.no

Ståle
Fenstad

Front Entreprenør
Prosjektleder

458 37 698
stale@frontent.no

ikon for kalender
Tidsrom

14.06.2021 ⟶ 31.10.2021