Svenengen Borettslag

Vårt firma takker for tilliten ved å ha inngått avtale med Svenengen Borettslag, om rehabilitering av murfasadene. Arbeidene omfatter i hovedtrekk nedhugging av gammel puss, oppbygging av ny puss , maling av fasadene , utbedring av balkonger, samt utskifting av alle vinduer og dører. Oppstart i Enebakkveien 25 a-b ca 15 juni, og avsluttes november 2021. Oppstart Enebakkveien 25 c-d i slutten av februar 2022, og hele prosjektet ferdigstilles i juli 2022.

Abonnér på meldinger fra prosjektet

ARBEIDSTID

Arbeidene våre vil normalt starte kl 07 hver morgen og avsluttes kl 17.00 på ettermiddagen. Ved arbeider utenfor disse tidene vil vi varsle spesielt om dette. Dette vil vanligvis skje til beboere på e-post og / eller ved oppslag på inngangsdører.

UØNSKEDE HENDELSER

Vårt mål er at arbeidene skal gå uten uønskede hendelser. Om det likevel er noe du reagerer på eller om det er hendelser du mener burde vært unngått, setter vi stor pris på om du sier ifra. Gi vår prosjektleder beskjed via e-posten under så vil vi svare så fort vi kan. Om det er hendelser av akutt karakter ber vi deg om å ringe eller gi beskjed til en av våre arbeidere

SIKKERHET

Det skal være sikkert å oppholde seg ved en av våre byggeplasser. For å opprettholde sikkerheten er vi avhengig av at dere som beboere følger noen retningslinjer:
  • ikke gå på innsiden av sperringer
  • ikke beveg dere på innsiden av stillasduk eller under stillaser. Unntaket er ved innganger der det er lagt til rette for at man skal kunne gå inn og ut av bygget.
  • ved vareleveranser eller opp- og nedrigg ønsker vi at dere følger de henvisninger våre folk gir. I slike tilfeller trenger vi en noe større sikkerhetssone rundt arbeidene.

HENVENDELSER

Dersom dere har spørsmål til oss om gjennomføringen av prosjektet, er dere velkomne til å ta kontakt med våre prosjektledere. Den ansvarlige prosjektlederen for prosjektet er listet under. For generelle henvendelser kan dere ta kontakt via kontaktskjemaet på denne siden. (link)

FREMDRIFTSPLAN

 

Kontaktpersoner

Nils
Berg

Daglig leder
Front Entreprenør

+47 905 70 433
nils@frontent.no

Ståle
Fenstad

Front Entreprenør
Prosjektleder

458 37 698
stale@frontent.no

ikon for kalender
Tidsrom

14.06.2021 ⟶ 31.10.2021