Utbytting av vinduer, balkongdører og muring av piper over tak med mer i Teisen Park Borettslag

Front Entreprenør AS bruker i hovedsak denne siden og e-postvarslinger i vår kommunikasjon med beboere som er berørt av prosjektet. Det er derfor viktig at du melder deg på e-postlisten. Denne listen blir slettet når prosjektet er ferdig. Adressene blir ikke brukt i andre sammenhenger. ARBEIDSTID Arbeidene våre vil normalt starte kl 07 hver morgen

Det pågår arbeid med utbedring av skadde sålebenker i tegl under vinduer. Det er noe gjenstående arbeider med dette flere steder i borettslaget da det ikke har vært mulig å framskaffe mer av denne type tegl tidligere. Det er flest sålebenker som gjenstår i Regnbueveien men det gjenstår noe på flere steder rundt om i borettslaget. Vi jobber på flere steder hver dag og vi tilpasser med tanke på været så vi er litt fram og tilbake. Det blir noe støy ved meisling av gammel og skadd stein. Arbeidet vil pågå i ca 6-7 dager, men det stort sett være bare noen timer per hus. Unntaket er Regnbueveien hvor det vil vare i 1-2 dager per hus.

Oppstart gjenstående malingsarbeider i Teisenveien 20-22 Torsdag 19.5.22. Der det er gjenstående malingsarbeid må det flyttes unna forran vindu og dør på balkongen så vi kommer til for å male. Oppstart malingsarbeider og montering av glass i topparker der det ikke er innglasset fra før i Teisenveien 24-26 mandag 23.5.22. I Teisenveien 24-26 må balkonger med topparker ryddes helt og et felt forran vindu og dør på andre balkonger for at vi skal få gjort jobben.

Prosjektet går mot slutten men det gjenstår noe arbeid som vil bli utført våren 2022. Det som gjenstår er maling av blikk rundt vindu og dør inne på balkonger i Teisenveien 20-22 og 24-26. Maling og montering av glass i topparrker i Teisenveien 24-26. Balkonger må ryddes før dette arbeidet utføres. Det blir varslet på inngangsdør på forhånd. Utover dette skal ståldører i Regnbueveien males og noen sålebenker i tegl utbedres. Skissert fremdriftsplan for disse arbeidene ligger tilgjengelig under "fremdrift" på denne siden. Fremdriften er nå revidert.

Prosjektet går mot slutten men det gjenstår noe arbeid som vil bli utført etter påske 2022. Det som gjenstår er maling av blikk rundt vindu og dør inne på balkonger i Teisenveien 20-22 og 24-26. Maling og montering av glass i topparrker i Teisenveien 24-26. Balkonger må ryddes før dette arbeidet utføres. Det blir varslet på inngangsdør på forhånd. Utover dette skal ståldører i Regnbueveien males og noen sålebenker i tegl utbedres. Skissert fremdriftsplan for disse arbeidene ligger tilgjengelig under "fremdrift" på denne siden.

Abonnér på meldinger fra prosjektet

Front Entreprenør AS bruker i hovedsak denne siden og e-postvarslinger i vår kommunikasjon med beboere som er berørt av prosjektet. Det er derfor viktig at du melder deg på e-postlisten. Denne listen blir slettet når prosjektet er ferdig. Adressene blir ikke brukt i andre sammenhenger.

ARBEIDSTID

Arbeidene våre vil normalt starte kl 07 hver morgen og avsluttes kl 17.30 på ettermiddagen. Ved arbeider utenfor disse tidene vil vi varsle spesielt om dette. Dette vil vanligvis skje til beboere på e-post og / eller ved oppslag på inngangsdører.

UØNSKEDE HENDELSER

Vårt mål er at arbeidene skal gå uten uønskede hendelser. Om det likevel er noe du reagerer på eller om det er hendelser du mener burde vært unngått, setter vi stor pris på om du sier ifra. Gi vår prosjektleder beskjed via e-posten under så vil vi svare så fort vi kan. Om det er hendelser av akutt karakter ber vi deg om å ringe eller gi beskjed til en av våre arbeidere

SIKKERHET

Det skal være sikkert å oppholde seg ved en av våre byggeplasser. For å opprettholde sikkerheten er vi avhengig av at dere som beboere følger noen retningslinjer:
  • ikke gå på innsiden av sperringer
  • ikke beveg dere på innsiden av stillasduk eller under stillaser. Unntaket er ved innganger der det er lagt til rette for at man skal kunne gå inn og ut av bygget.
  • ved vareleveranser eller opp- og nedrigg ønsker vi at dere følger de henvisninger våre folk gir. I slike tilfeller trenger vi en noe større sikkerhetssone rundt arbeidene.

HENVENDELSER

Dersom dere har spørsmål til oss om gjennomføringen av prosjektet, er dere velkomne til å ta kontakt med våre prosjektledere. Den ansvarlige prosjektlederen for prosjektet er listet under. For generelle henvendelser kan dere ta kontakt via kontaktskjemaet på denne siden.  

FREMDRIFT

Fremdrift Teisen Park 2022.  

Kontaktpersoner

Ståle
Fenstad

Front Entreprenør
Prosjektleder

458 37 698
stale@frontent.no

Nils
Berg

Daglig leder
Front Entreprenør

+47 905 70 433
nils@frontent.no

ikon for kalender
Tidsrom

01.10.2019 ⟶ 01.06.2022