Utbytting av vinduer, balkongdører og muring av piper over tak med mer i Teisen Park Borettslag

Front Entreprenør AS bruker i hovedsak denne siden og e-postvarslinger i vår kommunikasjon med beboere som er berørt av prosjektet. Det er derfor viktig at du melder deg på e-postlisten. Denne listen blir slettet når prosjektet er ferdig. Adressene blir ikke brukt i andre sammenhenger. ARBEIDSTID Arbeidene våre vil normalt starte kl 07 hver morgen

Fremdriftsplanen er revidert for fasade og pipearbeider. Grunnet de varme temperaturene har vi kunnet forsere arbeidet med piper og fasader. Komplett fremdrift på fasade og pipearbeider for hele borettslaget blir lagt inn på denne siden i løpet av uke 8. Varsel om oppstart stillas for pipemuring og info om fyringsforbud blir hengt på før til oppganger i husene det gjelder før oppstart.

Fremdrift gjeldende montering av vinduer og dører er revidert. Det er lagt inn dato for oppstart av arbeider med stillas, pipe og fasadearbeider på de første husene. Flere datoer kommer etter hvert.

Info om elektriske installasjoner ved vinduer eller dører: Front Entreprenør AS / Palmgren AS har ikke medtatt arbeider med elektriske installasjoner i vår kontrakt. Beboerne er selv ansvarlig for å på forhånd fjerne installasjoner som vil være i veien for montering av nye vinduer. og dører. Alternativt vil det bli løsnet fra veggen/listverket av oss men det vil da ikke bli montert tilbake av oss. Det må gjøres av elektrikker som beboerne bekoster selv. Beboere som har behov for hjelp fra elektriker kan benytte hvem de ønsker eller kontakte vår samarbeidspartner Lysaker Elektriske AS. Thor Erik Messel: messel@lysakerelektriske.no mob 92854966. Er du usikker på om dette er et problem hos deg, ta det opp på kontrollmålingen eller ta bilde av installasjonen og send til stale@frontent.no

Datoer for vindumontering etappe 1 og 2 ligger nå i fremdriftsplanen. Det er noen endringer på datoer i etappe 1. Vi kommer med flere datoer for vindumontering etappe 3 etter hvert. Foreløpig kan vi gi følgende fremdrifts estimat på montering av vinduer og dører etappe 3: ................................................................................................ Etappe 3: Regnbueveien 1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 og 17. Prost Hallings vei 12 - 14 - 16 - 18 - 20 og 22. Teisenveien 27 - 25 og 23. Prost Hallings vei 24. Teisenveien 20 - 22 - 24 og 26. Utføres i rekkefølgen som opplistet. Utføres Mars - juni. ................................................................................................ Dette er bare et foreløpig estimat for etappe 3. Mer nøyaktige datoer kommer.

Det er lagt inn datoer for kontrollmåling av vinduer og for montering av vinduer. Datoer for montering av vinduer kan bli revidert med inntil 5 dager. Dette vil isåfall bli varslet på denne siden. Beboere får varsel på oppgangsdører 14 dager før oppstart av montering vinduer og 2 dager før på sin egen postkasse/inngangsdør. Det vil i varsel stå hva beboere bør gjøre av forberedelser med tildekking osv. Varighet vindusmontering per leilighet vil være 1-2 dager. Flere datoer for vindusmontering vil bli lagt inn etterhvert når vi har foretatt kontrollmåling i leiligheter. Ferdigstillelse av vindusmontering ligger under "se hele fremdriftsplanen"

Abonnér på meldinger fra prosjektet

Front Entreprenør AS bruker i hovedsak denne siden og e-postvarslinger i vår kommunikasjon med beboere som er berørt av prosjektet. Det er derfor viktig at du melder deg på e-postlisten. Denne listen blir slettet når prosjektet er ferdig. Adressene blir ikke brukt i andre sammenhenger.

ARBEIDSTID

Arbeidene våre vil normalt starte kl 07 hver morgen og avsluttes kl 17.30 på ettermiddagen. Ved arbeider utenfor disse tidene vil vi varsle spesielt om dette. Dette vil vanligvis skje til beboere på e-post og / eller ved oppslag på inngangsdører.

UØNSKEDE HENDELSER

Vårt mål er at arbeidene skal gå uten uønskede hendelser. Om det likevel er noe du reagerer på eller om det er hendelser du mener burde vært unngått, setter vi stor pris på om du sier ifra. Gi vår prosjektleder beskjed via e-posten under så vil vi svare så fort vi kan. Om det er hendelser av akutt karakter ber vi deg om å ringe eller gi beskjed til en av våre arbeidere

SIKKERHET

Det skal være sikkert å oppholde seg ved en av våre byggeplasser. For å opprettholde sikkerheten er vi avhengig av at dere som beboere følger noen retningslinjer:
  • ikke gå på innsiden av sperringer
  • ikke beveg dere på innsiden av stillasduk eller under stillaser. Unntaket er ved innganger der det er lagt til rette for at man skal kunne gå inn og ut av bygget.
  • ved vareleveranser eller opp- og nedrigg ønsker vi at dere følger de henvisninger våre folk gir. I slike tilfeller trenger vi en noe større sikkerhetssone rundt arbeidene.

HENVENDELSER

Dersom dere har spørsmål til oss om gjennomføringen av prosjektet, er dere velkomne til å ta kontakt med våre prosjektledere. Den ansvarlige prosjektlederen for prosjektet er listet under. For generelle henvendelser kan dere ta kontakt via kontaktskjemaet på denne siden.

Kontaktpersoner

Ståle
Fenstad

Front Entreprenør
Prosjektleder

458 37 698
stale@frontent.no

Nils
Berg

Daglig leder
Front Entreprenør

+47 905 70 433
nils@frontent.no

ikon for kalender
Tidsrom

01.10.2019 ⟶ 01.08.2021

ikon for å markere viktighet
08.10.2019

Kontrollmåling av vinduer i Tvetenveien 19, 21, 23, 25

ikon for å markere viktighet
09.10.2019

Kontrollmåling av vinduer i Klosterheimveien 2 - 4 - 6 - 8 - 10

ikon for å markere viktighet
17.10.2019

Kontrollmåling av vinduer i Klosterheimveien 12 - 14 - 9

ikon for å markere viktighet
23.10.2019

Kontrollmåling av vinduer i Klosterheimveien 16 -18 - 20 - 11

ikon for å markere viktighet
30.10.2019

Kontrollmåling av vinduer i Klosterheimveien 22 - 24 - 26 - 13

ikon for å markere viktighet
05.11.2019

Kontrollmåling av vinduer i Prost Hallings vei 2

ikon for å markere viktighet
05.11.2019

Kontrollmåling av vinduer i Tvetenveien 15 og 17

ikon for å markere viktighet
13.11.2019

Kontrollmåling av vinduer i Prost Hallings vei 4 og 6

ikon for å markere viktighet
14.11.2019

Kontrollmåling av vinduer i Spektrumveien 3 og 1

ikon for å markere viktighet
19.11.2019

Kontrollmåling av vinduer i Prost Hallings vei 8

ikon for å markere viktighet
27.11.2019

Oppstart utbytting av vinduer og balkongdører i Tvetenveien 19 og 21

ikon for å markere viktighet
27.11.2019

Kontrollmåling av vinduer i Prost Hallings vei 3

ikon for å markere viktighet
27.11.2019

Kontrollmåling av vinduer i Spektrumveien 4

ikon for å markere viktighet
28.11.2019

Kontrollmåling av vinduer i Regnbueveien 1, 3 og 5

ikon for å markere viktighet
03.12.2019

Kontrollmåling av vinduer i Spektrumveien 5 og 2

ikon for å markere viktighet
04.12.2019

Oppstart utbytting av vinduer og balkongdører i Tvetenveien 23 og 25

ikon for å markere viktighet
11.12.2019

Kontrollmåling av vinduer i Regnbueveien 7 - 9 - 11

ikon for å markere viktighet
16.12.2019

Oppstart utbytting av vinduer og balkongdører i Klosterheimveien 2

13.12.2019

Planlagt ferdigstillelse montering av vinduer og balkongdører i Tvetenveien 19, 21, 23 og 25

ikon for å markere viktighet
18.12.2019

Kontrollmåling av vinduer i Regnbueveien 13 - 15 - 17

20.12.2019

Planlagt ferdigstillelse montering av vinduer og balkongdører i Klosterheimveien 2

ikon for å markere viktighet
06.01.2020

Oppstart utbytting av vinduer og balkongdører i Klosterheimveien 4, 6, 8, 10, 12 og 14

ikon for å markere viktighet
13.01.2020

Oppstart utbytting av vinduer og balkongdører i Klosterheimveien 9

ikon for å markere viktighet
15.01.2020

Kontrollmåling av vinduer i Prost Hallings vei 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22

17.01.2020

Planlagt ferdigstillelse montering av vinduer og balkongdører i Klosterheimveien 9

21.01.2020

Planlagt ferdigstillelse montering av vinduer og balkongdører i Klosterheimveien 4, 6, 8, 10, 12 og 14

ikon for å markere viktighet
20.01.2020

Oppstart utbytting av vinduer og balkongdører i Klosterheimveien 16 - 18 - 20 og 11

ikon for å markere viktighet
20.01.2020

Oppstart utbytting av vinduer og balkongdører i Klosterheimveien 22 - 24 - 26

ikon for å markere viktighet
22.01.2020

Kontrollmåling av vinduer i Teisenveien 23 - 25 - 27

ikon for å markere viktighet
22.01.2020

Kontrollmåling av vinduer i Prost Hallings vei 24

ikon for å markere viktighet
27.01.2020

Oppstart utbytting av vinduer og balkongdører i Klosterheimveien 13

ikon for å markere viktighet
29.01.2020

Kontrollmåling av vinduer i Teisenveien 20 - 22 - 24 - 26

ikon for å markere viktighet
03.02.2020

Regnbueveien 1: Oppstart arbeider med stillaser og 1 stk pipe på hjørne mot vest.

29.01.2020

Planlagt ferdigstillelse montering av vinduer og balkongdører i Klosterheimveien 16 - 18 - 20 og 11

ikon for å markere viktighet
06.02.2020

Oppstart utbytting av vinduer og balkongdører i Tvetenveien 15 og 17

ikon for å markere viktighet
07.02.2020

Oppstart utbytting av vinduer og balkongdører i Prost Hallings vei 2

05.02.2020

Planlagt ferdigstillelse montering av vinduer og balkongdører i Klosterheimveien 22 - 24 og 26

07.02.2020

Planlagt ferdigstillelse montering av vinduer og balkongdører i Klosterheimveien 13

ikon for å markere viktighet
10.02.2020

Tvetenveien 19 - 21: Oppstart arbeider med piper og fasader

ikon for å markere viktighet
13.02.2020

Tvetenveien 23 -25: Oppstart arbeider med piper og fasader

ikon for å markere viktighet
17.02.2020

Klosterheimveien 2-4: Oppstart arbeider med piper og fasader

ikon for å markere viktighet
20.02.2020

Klosterheimveien 6-8: Oppstart arbeider med piper og fasader

ikon for å markere viktighet
18.02.2020

Oppstart utbytting av vinduer og balkongdører i Prost Hallings vei 4

17.02.2020

Planlagt ferdigstillelse montering av vinduer og balkongdører i Prost Hallings Vei 2

ikon for å markere viktighet
20.02.2020

Oppstart utbytting av vinduer og balkongdører i Prost Hallings vei 6

19.02.2020

Planlagt ferdigstillelse montering av vinduer og balkongdører i Tvetenveien 15 og 17

ikon for å markere viktighet
17.02.2020

Oppstart utbytting av vinduer og balkongdører i Prost Hallings vei 8

26.02.2020

Planlagt ferdigstillelse montering av vinduer og balkongdører i Prost Hallings Vei 4

ikon for å markere viktighet
03.03.2020

Oppstart utbytting av vinduer og balkongdører i Prost Hallings vei 5

02.03.2020

Planlagt ferdigstillelse montering av vinduer og balkongdører i Prost Hallings Vei 6

ikon for å markere viktighet
27.02.2020

Oppstart utbytting av vinduer og balkongdører i Prost Hallings vei 3

27.02.2020

Planlagt ferdigstillelse montering av vinduer og balkongdører i Prost Hallings Vei 8

16.03.2020

Planlagt ferdigstillelse montering av vinduer og balkongdører i Prost Hallings Vei 5

06.03.2020

Planlagt ferdigstillelse montering av vinduer og balkongdører i Prost Hallings Vei 3

ikon for å markere viktighet
28.02.2020

Oppstart utbytting av vinduer og balkongdører i Spektrumveien 4

ikon for å markere viktighet
09.03.2020

Oppstart utbytting av vinduer og balkongdører i Spektrumveien 5

ikon for å markere viktighet
17.03.2020

Oppstart utbytting av vinduer og balkongdører i Spektrumveien 2

11.03.2020

Planlagt ferdigstillelse montering av vinduer og balkongdører i Spektrumveien 4

ikon for å markere viktighet
20.03.2020

Oppstart utbytting av vinduer og balkongdører i Spektrumveien 3

ikon for å markere viktighet
27.03.2020

Oppstart utbytting av vinduer og balkongdører i Spektrumveien 1

19.03.2020

Planlagt ferdigstillelse montering av vinduer og balkongdører i Spektrumveien 5

26.03.2020

Planlagt ferdigstillelse montering av vinduer og balkongdører i Spektrumveien 2

26.03.2020

Planlagt ferdigstillelse montering av vinduer og balkongdører i Spektrumveien 3

02.04.2020

Planlagt ferdigstillelse montering av vinduer og balkongdører i Spektrumveien 1