Vi rehabiliterer Lindern Kvartal III

Front Entreprenør takker for tilliten når vi nå er valgt som utførende bedrift for denne omfattende rehabiliteringen av Lindern Kvartal III.

I slutten av november startet vi arbeidet med å rehabilitere Lindern Kvartal III, som er en del av Lindern kvartalene i Oslo. Arbeidet vil vare til og med oktober 2021.

Om bygningene
Bygningene ble oppført i 1919-1922 med bærende konstruksjoner av teglstein. Utvendig er veggene pusset og malt. De fleste bygningene har tre ordinære etasjer, og mansardtak med vindusarker som muliggjorde enda en etasje. Bygningene er oppført på Byantikvarens gule liste.

Vårt arbeid
Vi skal i dette prosjektet rive eksisterende takstein og underlag på alle byggene, for deretter å legge ny takpapp, lekter, sløyfer, og for så å legge ny antikvarisk riktig takstein. Blikkbeslag, takrenner, nedløp og snøfangere blir også nye.

Eksisterende skorsteiner over tak rives, og mures opp på nytt med samme utseende som dagens. Skorsteiner som er murt om i de senere år, omfattes ikke av dette tiltaket.

På alle fasadene vil vi fjerne all gammel puss, deretter utbedres skadet teglstein og mørtelfuger. Til slutt vil det bli påført ett nytt puss-system med en sluttbehandling som gjør at de vil fremstå med likt uttrykk som dagens overflate.

Arbeidene er godt i gang i Armauer Hansens gate 6 A og B