Parkveien 79 - 81

– fremstår i ny prakt etter omfattende rehabilitering

I slutten av 2019 ferdigstilte vi en omfattende fasaderehabilitering i Parkveien 79 – 81.

Jobben vi gjorde:

    • Det er utført blikkenslager og beslagsarbeider på tak og takterrasser, samt på balkonger.
    • På alle balkonger er det utført betongrehabilitering , fjerning av eksisterende betongrekkverk , deretter er det montert  nye fronter i metall , og alle dekkene er påført ett polyuretan belegg fra Sto.
    • Det er skiftet ut ett antall vinduer og balkongdører , mens de resterende er blitt malt opp i samme farge som tidligere .

Arbeidene er utført i nært samarbeid med BER Bygg og Eiendomsrevisjon AS , som byggherrens representant, i henhold til budsjett og fremdriftsplan.