Bjerregaardsgate 13

KORT BESKRIVELSE

Omfanget av arbeidet