Drammensveien 56

KORT BESKRIVELSE

Omfanget av arbeidet