Frederik Stangs gate 31

KORT BESKRIVELSE

Omfanget av arbeidet