Helgesensgate 79/81/83

KORT BESKRIVELSE

Omfanget av arbeidet