Kongsvingergata 1

KORT BESKRIVELSE

Omfanget av arbeidet