Marcus Tranesvei 58, Lørenskog

KORT BESKRIVELSE

Omfanget av arbeidet