Oscarsgate 90, Kong Oscars Minde

KORT BESKRIVELSE

Omfanget av arbeidet