Sameiet Lilleholtet Park

Se hvor fint Sameiet Lilleholtet Park er i ferd med å bli .

Alle fasader av mur vaskes og males på nytt i samme farge som før.

Det foretas også noe vindusutskifting, mens resterende vinduer blir malt.

Front Entreprenør utfører prosjektet som en totalentreprise direkte for sameiet.