Sameiet Maridalsveien Park - Utvendig malerarbeider

Vårt firma takker for tilliten ved å ha inngått avtale med Sameiet Maridalsveien Park, om utvendige malerarbeider sommeren 2021. Arbeidene omfatter i hovedtrekk vasking av balkonger inklusive panelfelt ,vinduer og balkongdører.

Etter dette males balkongtak, og alle vinduer og balkongdører to strøk i samme farge som i dag. Panelfelt på balkong påføres to strøk oljebeis lik den eksisterende. Arbeidene vil bli utført med en kombinasjon av stillaser og bruk av lift der hvor dette er best egnet. Arbeidene starter i uke 25, og hele prosjektet ferdigstilles i uke 36.