Svenengen Borettslag - rehabilitering av murfasadene

Vårt firma takker for tilliten ved å ha inngått avtale med Svenengen Borettslag, om rehabilitering av murfasadene.

Arbeidene omfatter i hovedtrekk nedhugging av gammel puss, oppbygging av ny puss , maling av fasadene , utbedring av balkonger, samt utskifting av alle vinduer og dører. Oppstart i Enebakkveien 25 a-b ca 15 juni, og avsluttes november 2021. Oppstart Enebakkveien 25 c-d i slutten av februar 2022, og hele prosjektet ferdigstilles i juli 2022.