Rabben Borettslag

Vårt firma takker for tilliten ved å ha inngått avtale med Rabben Borettslag, om rehabilitering av fasader, balkonger og tak. Arbeidene omfatter i hovedtrekk Riving og muring av nye teglvegger, nytt pussystem, nye balkongrekkverk, nytt belegg på balkonger, malingsarbeider og tekking av tak m.m Oppstart 24.5.22 og ferdigstillelse Desember 2022

Etasje 4 - 16. nov 08.00 - 11.00. ------ Etasje 3 - 16. nov 11.30 - 16.00 . ------ Etasje 2 - 17. nov 08.00 - 11.00. ------ Etasje 1 - 17. nov 11.30 - 16.00

Alle ventiler skal byttes med ny innvendig kappe, kanal og utvendig rist. Vi trenger tilgang til leilighetene for å få utført dette. Tidspunkt for dette ligger under fremdrift på denne siden. Før vi kommer vil vi at det ryddes unna foran ventilene slik at vi kommer til for å jobbe. Ventiler som ikke er tilgjengelig grunnet kjøkkenskap eller lignende vil ikke bli byttet innvendig.

Det vil være en del støyende arbeider kommende uke på balkongsiden av bygget. Støyen vil komme fra pigging i betongdekkene som vil lede støy innover i bygningen. Dette vil være sporadisk forskjellige plasser

I forbindelse med rehabilitering av balkongene vil det bli mye pigging i balkongdekkene fra 9.9.22. Dette vil gi støy som sprer seg innover i bygget da betongdekkene leder lyd. Det er snakk om ca et par dager per etasje og vi starter fra toppen

Høytrykk-spyling av balkongene utsettes til torsdag 1 sept. Det vil pågå torsdag, fredag og mandag.

29-31. 8 skal vi høytrykk - spyle balkongene. Dører og vinduer på balkongene må holdes lukket. Det er fortsatt noe eiendeler som står på balkongene. Dette må fjernes så raskt som mulig, senest til 29.8.

For å holde god drift i arbeidene nå som det er fine forhold for jobben vi skal gjøre vil vi jobbe hver lørdag framover kl 09-15. Vi skal unngå støy så godt det lar seg gjøre.

Vi starter montering av stillaser på framsiden av bygget forran balkonger i løpet av neste uke. Etter riving av gammelt pussystem har vi oppdaget at det er en del betongkanter som må pigges bort, og vi ser at vi må plugge det nye pussystemet inn i betongveggene. Dette vil sporadisk være støyende arbeider. I første del av august starter vi og med rehabilitering av balkongene dette vil også være støyende arbeid. Så vi varsler herved at det vil være støyende arbeid på byggeplassen de neste ukene og ut august. Den mest støyende perioden vil være i august.

Stillaser: Vi bygger nå i løpet av noen dager et stillasfag på hvert hjørne fra teglveggene mot balkong. De ytterste balkongene på hver side av blokka vil da få stillas foran noe av balkongen. Resterende stillaser på fasade med balkonger blir bygget i siste del av juli. Rydding av balkonger: Balkongene må ryddes til 1 august. Det vil ikke være mulig å benytte balkongene fra 1 august.

Vi går i gang med rivning av teglvegger på gavler og rivning av gammelt pussystem fra Mandag 20.6. Ber om at beboere som har leilighet som vender mot baksiden der det er montert stillaser, holder vindu og ventiler lukket i tidsrommet 07-1730. Dette arbeidet vil være noe støyende og det blir noe støv. Vinduer vil bli tildekket i en kort periode. 1-3 dager per etasje .

Det ligger fremdriftsplan, informasjonsark og riggplan under "fremdrift og info" på denne siden. Dette vil kunne bli revidert underveis i prosjektet men siste versjon vil alltid ligge tilgjengelig på denne siden.

Vi måler opp alle balkongrekkverk fra kl 09 00, 31.5.22. Vi utfører dette fra liftbil men kommer til å gå inn på noen balkonger for å måle. Dette vil pågå i 4-5 timer totalt

Abonnér på meldinger fra prosjektet

ARBEIDSTID

Arbeidene våre vil normalt starte kl. 07 hver morgen og avsluttes kl 17.00 på ettermiddagen. Ved arbeider utenfor disse tidene vil vi varsle spesielt om dette. Dette vil vanligvis skje til beboere på e-post og / eller ved oppslag på inngangsdører.

UØNSKEDE HENDELSER

Vårt mål er at arbeidene skal gå uten uønskede hendelser. Om det likevel er noe du reagerer på eller om det er hendelser du mener burde vært unngått, setter vi stor pris på om du sier ifra. Gi vår prosjektleder beskjed via e-posten under så vil vi svare så fort vi kan. Om det er hendelser av akutt karakter ber vi deg om å ringe eller gi beskjed til en av våre arbeidere

SIKKERHET

Det skal være sikkert å oppholde seg ved en av våre byggeplasser. For å opprettholde sikkerheten er vi avhengig av at dere som beboere følger noen retningslinjer:
  • ikke gå på innsiden av sperringer
  • ikke beveg dere på innsiden av stillasduk eller under stillaser. Unntaket er ved innganger der det er lagt til rette for at man skal kunne gå inn og ut av bygget.
  • ved vareleveranser eller opp- og nedrigg ønsker vi at dere følger de henvisninger våre folk gir. I slike tilfeller trenger vi en noe større sikkerhetssone rundt arbeidene.

HENVENDELSER

Dersom dere har spørsmål til oss om gjennomføringen av prosjektet, er dere velkomne til å ta kontakt med våre prosjektledere. Den ansvarlige prosjektlederen for prosjektet er listet under.

FREMDRIFTSPLAN OG INFO

Kontaktpersoner

Ståle
Fenstad

Front Entreprenør
Prosjektleder

458 37 698
stale@frontent.no

Nils
Berg

Daglig leder
Front Entreprenør

+47 905 70 433
nils@frontent.no

Lasse
Jensen

Front Entreprenør
Prosjektleder

47633408
lasse@frontent.no

ikon for kalender
Tidsrom

24.05.2022 ⟶ 18.12.2022